VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Otazníky nad milionovým byznysem s odpadky

Plzeň - O 160 milionů korun ročně a na neurčitou dobu jde v Plzni při veřejné zakázce na svoz komunálního odpadu. A je to tendr v mnoha směrech výjimečný. Například v tom, že radnice, respektive jí stoprocentně vlastněná společnost Plzeňské komunální služby, ho vypsala už potřetí.

25.3.2013
SDÍLEJ:

Petr BalounFoto: DENÍK/Vlastimil Leška

Dvakrát byla zakázka napadena u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), jedna z přihlášených svozových firem se na něj obrátila i tentokrát.

Proč má výběrové řízení na svoz komunálního odpadu v Plzni takové potíže?

Odpůrci z řad menších svozových firem tvrdí, že jde o zakázku předem domluvenou s velkými nadnárodními koncerny, které si mají rozdělit západočeskou metropoli na čtyři díly. Každý z nich pak bude vyvážet popelnice na ´svém´ kusu Plzně, každý si ukousne ročně cca 40 milionů korun. A menší firmy ostrouhají. Možná skončí, protože v Plzni stoprocentně obsadí trh právě obří koncerny.

Veřejně zástupci menších svozových firem vystupovat nechtějí. Údajně se obávají, že když se městu postaví a budou tendr veřejně kritizovat, definitivně se do budoucna vyřadí z činnosti, kterou nyní vykonávají.

Při vytváření nové městské vyhlášky o odpadech totiž bude vše pod taktovkou města. Tomu budou občané platit paušál za vyvážení odpadu a nebudou si už moci sami vybrat svozovou firmu jako dosud. Město si na základě nyní probíhajícího tendru vybere svozové společnosti, s nimiž podepíše smlouvu na dobu neurčitou. A rozjede se tu činnost, kterou kdysi provozoval socialistický Hospodářský dvůr města Plzně.

Nebude tu žádná konkurence a město vezme vše kolem odpadu pod svou správu.

Šéf společnosti Plzeňské komunální služby Petr Baloun odmítá, že by výběrové řízení na svoz odpadu bylo předem domluvené s konkrétními firmami. Tvrdí, že tendr má přísná pravidla především proto, aby byla záruka řádného fungování systému svozu odpadu, jehož zkolabování by mělo fatální následky. 

V jaké fázi je nyní výběrové řízení na firmy, které budou zajišťovat v budoucnu svoz odpadu?

V současné době je uzavřeno kvalifikační (první) kolo zadávacího řízení. V tomto kole byl jeden ze zájemců vyloučen z části veřejné zakázky pro nesplnění kvalifikace a podal návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS). Přestože ÚOHS svým rozhodnutím zamítl stěžovatelem požadované předběžné opatření spočívající v zákazu pokračovat v zadávacím řízení, rozhodli jsme se z důvodu předběžné opatrnosti a zachování rovného přístupu ke všem zájemcům vyčkat a nepokračovat v zadávacím řízení do doby vydání prvoinstančního rozhodnutí ÚOHS v této věci.

Kolikrát už byl tendr vypsán a proč nebyl nikdy realizován?

Tendr na svoz vybraných druhů komunálních odpadů na území města Plzně je realizován potřetí. První pokus byl realizován přímo Magistrátem města Plzně formou soutěže o návrh (zrušeno zadavatelem), druhý pokus realizovala již společnost Plzeňské komunální služby s. r. o. (zrušeno zadavatelem z důvodu odstranění všech pochybností o správnosti postupu zadavatele) a nyní probíhá třetí pokus, který je zatím nejdále v historii. Mimo jiné jsme prozatím jednou z mála veřejných zakázek (ne-li jedinou) tohoto typu a rozsahu, která takovým prověřením prošla „bez ztráty kytičky".

Některé svozové společnosti se ohrazují proti nezvykle tvrdým kvalifikačním předpokladům: museli prokázat, že dosáhli ročního obratu, který je více než dvakrát vyšší než roční hodnota zakázky. Proč? Jaká je roční hodnota zakázky?

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách činí 600 milionů korun (při tendru na dobu neurčitou se počítá se čtyřletou lhůtou - pozn. red.), přičemž roční předpokládaná hodnota plnění části veřejné zakázky je dle zadávací dokumentace v jednotlivých oblastech následující:
Oblast A - 38 milionů korun bez DPH, Oblast B - 36 milionů korun bez DPH, Oblast C - 38 milionů korun bez DPH, Oblast D - 38 milionů korun bez DPH. V této souvislosti zcela zásadně odmítáme formulaci „nezvykle tvrdé kvalifikační předpoklady", protože nastavení kvalifikačních předpokladů prošlo v podstatě dvakrát řízením (přezkoumáním) před orgánem dohledu, tedy ÚOHS, kdy v prvním případě zadavatel zadávací řízení sám zrušil a následně své požadavky na jednotlivé zájemce změkčil. Ve druhém případě sice jeden ze zájemců tuto formu diskriminace napadl, ÚOHS tuto domněnku však nepotvrdil - viz dále. Pro úplnost jen dodávám, že požadovaná dvakrát vyšší hodnota, než je roční hodnota veřejné zakázky, je v kontextu zadání veřejně zakázky na dobu neurčitou. Například hodnota částí A veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách v tomto případě je 152 milionů korun. V kvalifikaci požadovaný obrat je tedy přibližně polovinou této hodnoty části veřejné zakázky. Vámi dotazovaný kvalifikační předpoklad měl zajistit, aby společnost ucházející se o danou veřejnou zakázku nebyla závislá pouze na plnění této zakázky a tudíž vykazovala vyšší ekonomickou stabilitu.

Je upozorňováno i na kvalifikační předpoklad, takzvaný index IN 01. Ten má sloužit k prokázání finančního zdraví společností. Ale novela zákona o zadávání veřejných zakázek zavedla zákaz používání takzvaných ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Nebyla příprava zadávacího řízení uspíšena proto, aby bylo možné tyto omezující kvalifikační předpoklady ještě možné použít?

Z hlediska přezkoumání oprávněnosti jednotlivých kvalifikačních předpokladů plně odkazujeme na rozhodnutí ÚOHS číslo jednací ÚOHS-S289/2012A/Z-20323/2012/512/ABr, kterým byly jednotlivé kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem přezkoumány a návrh navrhovatele -Becker Unweltdíenste, GmbH. byl v plném rozsahu zamítnut, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle §118 odst 1 nebo 2 zákona o veřejných zakázkách. Jinými slovy ÚOHS shledal náš postup zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V době, kdy byla veřejná zakázka zveřejněna, nebylo ani jasné, jaká verze zákona bude vlastně realizována. Zakázka totiž byla vypsána na sklonku roku 2011, když samotná novela zákona o veřejných zakázkách vstoupila v platnost 1. dubna 2012. Samotná její přechodná ustanovení upravují posuzování zadávacích řízení zveřejněných před její účinností. Novela zákona tedy nemohla být a ani nebyla důvodem pro uspíšení či pozdržení zveřejnění veřejné zakázky v daném čase.

Mluví se o tom, že celé zadávací řízení bylo dohodnuto mezi zadavatelem a 'vyvolenými 'uchazeči, kterými jsou velké nadnárodní koncerny. Můžete to vyloučit?

V prvé řadě, je nutné uvést, že všichni zájemci jsou členy některého velkého nadnárodního koncernu, a to bez výjimky. Tento stav v podstatě kopíruje skutečnou situaci na trhu odpadového hospodářství, kdy obsluhu většiny velikostně srovnatelných měst v České republice zajišťují buď organizace přímo vlastněné příslušným městem, nebo organizace, které jsou členy některého velkého nadnárodního koncernu, l z tohoto důvodu je takové „mluvení" jen fabulací, kterou jednoznačně a důrazně odmítáme. Pokud někdo disponuje relevantními informacemi, které Vámi uváděnou skutečnost osvědčují, nechť se obrátí na orgán dohledu, tedy ÚOHS, který zcela jistě celou záležitost prověří a prošetří. Sám za sebe konstatuji, že z mé strany nic dohodnuto nebylo a ani si nedokážu představit, jak bych mohl jako zástupce zadavatele zadávací řízení jakkoliv ovlivnit. Naše společnost se naopak snažila předejít vyloučení některých zájemců o účast v zadávacím řízení a pokládala dodatečné dotazy ve snaze objasnit všechny skutečnosti tak, aby všichni uchazeči mohli v zadávacím řízení úspěšně pokračovat. Že se to jednomu z nich částečně nepovedlo, je věci druhou a otázka v této věci by měla směřovat spíše na něj. A pak je zde ještě jeden často opomíjený aspekt Město Plzeň, resp. Plzeňské komunální služby s. r. o. nesou odpovědnost za řádnou funkčnost celého systému. Pokud by tento řádně neběžel, mělo by to nedozírné následky na životy občanů našeho města. Nastavené kvalifikační předpoklady slouží právě k tomu, aby se ve veřejné zakázce prokázalo, že ten který zájemce je alespoň elementárně schopen těchto povinností vůči občanům města Plzně dostát. Chceme přeci docílit toho, že jsme lepší než Neapol nejen ve fotbale. Závěrem se nabízejí k zamyšlení možné souvislosti s aktivitami zřejmě některých zájemců v předcházejícím zadávacím řízení, kdy informace poskytované, zadavateli, veřejnosti a následně i ÚOHS byly zcela záměrně manipulovány a účelově vytvářeny. Jak sama víte (tehdy jsem vám poskytl porovnání pravé a na webu plzenbezkorupce.cz zveřejněné dokumentace), údaje a dokumenty na těchto stránkách byly záměrně falšovány a dodatečně upravovány tak, aby vzbuzovaly dojem porušování zákona ze strany zadavatele. Dále upozorňuji, že v prvním zadávacím řízení realizovaným naší společností byly výrazné nesrovnalosti v dokumentech a podpisech ze strany některých zájemců. Na dodatečná upozornění a dotazy zadavatele na ověření pravosti dokumentů a jejich podpisů do dnešního dne nikdo nereagoval.

Zastupitelé města odhlasovali stavbu spalovny v Chotíkově a nabízí se řešení, zda nebude nakonec odpad v Plzni zajišťovat Plzeňská teplárenská. Znamenalo by to návrat městského komunálního podniku, kdy by si teplárna nakoupila svozová auta a odpad vozila do své spalovny. Tím by byla ale pominuta konkurence a teplárna by mohla diktovat ceny za svoz podle svého. Nakolik je tato možnost reálná?

K reálnosti tohoto scénáře se mohu jako jednatel společnosti těžko vyjádřit Stále je platné usnesení Rady města Plzně v působnosti valné hromady číslo 1351 ze dne 13. 10. 2011, kterým trvá na svém usnesení číslo 1132 ze dne 20. srpna 2009, tedy vypsání a realizaci zadávacího řízení. Tímto usnesením jsem jako jednatel společnosti povinen se řídit. Lze tedy dovodit, že pokud probíhá veřejná zakázka na svoz komunálního odpadu, kde se hledají soukromé společnosti pro poskytnutí takové služby, pak by bylo protismyslné, aby si ještě k tomu Plzeňská teplárenská, a. s. kupovala vozidla a vozila odpad sama.

Někteří právníci upozorňují na to, že vytváříte vyhlášku o odpadech s obrovským záběrem, kdy diktujete kdo, kdy a za kolik bude odpadky svážet. Přitom že by ale stačila jednoduchá pravidla, aby mohla fungovat současná praxe: každý z občanů ať si vybere firmu, kterou chce.

Nedokážu si představit, jak by mohl fungovat systém tzv. minimalistické vyhlášky zachovávající stávající stav, a to zejména z povinnosti obce. Ta musí určit místa pro odkládání odpadu a jeho další nakládání. Odložením se odpad stává majetkem obce, takže nikdo jiný než obec není oprávněn s ním dále disponovat.

Autor: Dana Veselá

25.3.2013 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Déšť

Dešťovka. Obyvatelé suchých oblastí si rozdělí sto milionů

Protesty ve Skopji skončily násilím
1

V makedonském parlamentu došlo k bitce, zraněno bylo minimálně deset lidí

Bob Dylan s armstrongovským chraplákem swingoval

Kusy vypůjčené z repertoáru Franka Sinatry i jiných jazzových legend i průřez kariérou hudebníka zazněly na koncertu ve Frankfurtu, který navštívila redaktorka Deníku. Nescházely klenoty z 60. let i kusy z let nedávných. Koncertu nechyběla ta správná dynamika a gradoval. Dva přídavky si fanoušci užili vestoje přímo pod pódiem.

Staronový šéf České televize: Natočíme velký dětský seriál

Navázat na úspěchy Arabely, Pana Tau nebo kultovních Návštěvníků by chtěl Petr Dvořák, který bude šéfovat veřejnoprávní stanici až do roku 2023.

Kdo hodně cvičí, nástroj si ničí, věří Kabáti

/ROZHOVOR/ Po čtyřech letech vyrazí na velké halové turné nejúspěšnější česká rocková kapela Kabát. Obsáhne devatenáct zastávek a odehraje se v průběhu měsíců října a listopadu. Vypráví o něm zpěvák Pepa Vojtek.

Jihokorejci chtějí stavět Dukovany. Nezdržujeme a nezdražujeme, slibují

Tři roky poté, co ČEZ zrušil tendr na dostavbu Temelína, začíná jaderný maraton nanovo. Zatím jen opatrně a zdvořilostním představováním. Bitva o jednu z největších zakázek v dějinách ČR ale bude možná ještě ostřejší než minule.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies