Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Sňatek z donucení: ČSSD podpoří TOP 09, primátorem bude Hudeček

Praha – Pražská TOP 09 a ČSSD domluvily novou podobu vedení hlavního města. ČSSD bude tolerovat menšinovou radu TOP 09 a primátorem bude Tomáš Hudeček (TOP 09). Ve čtvrtek bude na jednání zastupitelstva zvolen novým primátorem a zároveň budou dovoleni členové jednobarevné rady. Obě strany po dnešním jednání zdůraznily, že neuzavřely koalici a ČSSD tvrdí, že nadále zůstává opoziční stranou. Řekli to zastupující primátor Tomáš Hudeček (TOP 09) a šéf zastupitelského klubu ČSSD Miroslav Poche.

18.6.2013 2 AKTUALIZOVÁNO 18.6.2013
SDÍLEJ:

Tomáš Hudeček.Foto: Deník/Dimír Šťastný

Za tichou podporu TOP 09 si ale vysloužili placená místa předsedů většiny důležitých zastupitelských výborů. Nadále prý budou trvat i na postech v dozorčí radě dopravního podniku. Místopředseda zastupitelského klubu ČSSD Karel Březina předpokládá, že se tak sociálním demokratům podaří účinně kontrolovat jednobarevnou radu TOP 09.

„Není to ani svazek z rozumu, jako spíš z nutnosti," komentoval Hudeček, který byl v rámci zastupitelského klubu TOP 09 nominován do funkce primátora jen těsnou většinou. Za důvod uzavření opoziční dohody s ČSSD označuje mimořádně nepříznivou ekonomickou i politickou situaci v hlavním městě. Exprimátor Svoboda si posteskl, že TOP 09 touto dohodou se socialisty opustila ideály, kterými v roce 2010 oslovila pražské voliče.

„TOP 09 hodlá legitimizovat pražské kmotry ČSSD, jejichž vliv jsem se snažil omezit," podotkl Svoboda.

Do komunálních voleb se nebudou zdražovat předplatné kupony na MHD, má pokračovat projekt opencard, bude zaveden jeden volební obvod Praha, řešit se má tíživá dopravní situace na Spořilově. To jsou jen některé body včera uzavřené dohody o tiché podpoře jednobarevné rady TOP 09 ze strany opoziční ČSSD s názvem 500 dní pro Prahu.

„Předmětem jsou nejpalčivější věci. Rozpočet, udržení sociálních výdajů na stávající úrovni, nebo dokončení zásadních infrastrukturních staveb, kterým hrozí zakonzervování," ujistil Hudeček. Vedle společného postupu na schvalování nového územního plánu, či řešení kritické situace Kongresového centra se strany rovněž dohodly na dalším prodeji obecních bytů, systému rozdělování peněz z loterií a nezvyšování běžných sociálních výdajů Pražanů nad rámec inflace.

„Požadujeme také dokončení trasy metra A a tunelu Blanka v řádném termínu," zdůraznil místopředseda zastupitelského klubu za ČSSD Karel Březina. ČSSD prý předpokládá, že TOP 09 zajistí pokračování financování obou staveb z fondů EU. Obě smluvní strany se budou společně podílet na sestavování rozpočtu Prahy pro příští rok. Naopak pro podporu odkupu akcií společností Pražské služby a Pražská plynárenská do vlastnictví města bude TOP 09 muset hledat podporu napříč celým zastupitelstvem. Vzhledem k současné situaci na celostátní politické scéně se coby nejkontroverznější část dohody jeví přerozdělení placených křesel v zastupitelských výborech. Sociální demokraté obsadí osm z jedenácti předsednických postů. Zbylými třemi předsedy pak mají být členové ODS. V každém výboru budou čtyři zástupci TOP 09, tři za ČSSD a ODS a jeden komunista.

Poche: žádná ústní dohoda neexistuje

Předseda zastupitelského klubu ČSSD Miroslav Poche připustil, že sociální demokraté budou od čtvrtka předsedat všem klíčovým výborům. „Půjde samozřejmě o kontrolní výbor, ale také finanční výbor, výbor pro územní plánování, nebo výbor pro sociální věci a zdravotnictví," sdělil Poche s tím, že sám bude předsedat výboru pro hospodářskou politiku. Poche vyloučil, že by se dalo přerozdělování míst ve výborech porovnávat ve světle posledních událostí na celostátní politické scéně. Trafiky se podle něj rozdělovat nebudou. „Neexistují žádné ústní dohody na obsazení jakýchkoliv placených postů, které nejsou vyjmenovány v dokumentu 500 dní pro Prahu. Výjimkou je obsazení dozorčí rady dopravního podniku, kde by podle nás měli usednout zástupci všech stran, účastných v zastupitelstvu města.

Dohoda Klubu zastupitelů zvolených za TOP 09 a ČSSD o dokončení volebního období 2010-2014 nazvaná 500 dnů pro Prahu:

TOP 09 a ČSSD vedeny zodpovědností vůči svým voličům, občanům Prahy a rozvoji hlavního města Prahy si uvědomují, že
- vycházejí ze zcela odlišných programových a ideových pozic;
- vnímají tuto dohodu jako okolnostmi vynucené a časově omezené řešení;
- dosavadní koaliční spolupráce obou stran s ODS nebyla funkční a stabilní a nepřehledná situace v pražské organizaci ODS neumožňuje uzavření koalice s touto stranou;
- nelze uspořádat mimořádné volby do ZHMP;
- Praha je v obtížné hospodářské a politické situaci, mnoho problémů nebylo dlouhodobě řešeno a odklad řešení by měl závažné negativní důsledky pro život města a Pražanů;
- tato dohoda není koaliční smlouvou a strany nezavazuje k ničemu dalšímu, co není výslovně uvedeno v této dohodě;
- cílem této dohody je dovedení Prahy k řádným volbám v roce 2014 a omezení škod, které by hlavnímu městu Praze způsobila nefunkčnost, či omezená funkčnost orgánů jeho samosprávy, zejména Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady hl. m. Prahy.

I. TOP 09 a ČSSD se společně zavazují:

1) Dovolit desetičlennou Radu HMP ze zástupců TOP 09 ve složení:
a) Primátor HMP odpovědný za sekci rozvoje města a veřejného prostoru
b) I. náměstek primátora HMP odpovědný za sekci ekonomickou, hospodářskou a správní
c) Náměstek primátora HMP odpovědný za sekci kulturně-sociální
d) Náměstek primátora HMP pro životní prostředí a infrastrukturu
e) Radní HMP pro informační technologie a EU fondy
f) Radní HMP pro oblast školství a vzdělávání
g) Radní HMP pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí
h) Radní HMP pro oblast legislativy
i) Radní HMP pro oblast majetku
j) Radní HMP pro oblast veřejné dopravy a po jejich zvolení nepodpořit návrhy na jejich odvolání.

2) Ustanovit 11 následujících výborů Zastupitelstva HMP ve struktuře 4 zástupci za TOP 09, 3 zástupci za ČSSD, 3 zástupci za ODS a 1 zástupce za KSČM:
a) Finanční (předseda ČSSD, místopředsedové TOP 09 a ODS)
b) Kontrolní (předseda ČSSD, místopředsedové TOP 09 a ODS)
c) Vzdělávání a výchovu (předseda ODS, místopředsedové TOP 09 a ČSSD)
d) Hospodářskou politiku a majetek (předseda ČSSD, místopředsedové TOP 09 a ODS)
e) Územní plán (předseda ČSSD, místopředsedové TOP 09 a ODS)
f) Kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch (předseda ČSSD, místopředsedové TOP 09 a ODS)
g) Dopravu (předseda ČSSD, místopředsedové TOP 09 a ODS)
h) Infrastrukturu a životní prostředí (předseda ČSSD, místopředsedové TOP 09 a ODS)
i) Zdravotnictví, sociální oblast a bydlení (předseda ČSSD, místopředsedové TOP 09 a ODS)
j) Bezpečnost a legislativu (předseda ODS, místopředsedové TOP 09 a ČSSD) k) Informační technologie a EU fondy (předseda ODS, místopředsedové TOP 09 a ČSSD)
a po zvolení předsedů nepodpořit návrhy na jejích odvolání.
3) Nepřekročit zadlužení HMP ve výši větší než 100 % ročních rozpočtových příjmů HMP.
4) Připravit a schválit rozpočet hl. m. Prahy na rok 2014
5) Nesnížit objem veřejné dopravy a pouze společně měnit její strukturu a rozsah.
6) Neprovádět bez vzájemné dohody transformaci pražské divadelní sítě ani optimalizaci školských zařízení
7) Nezvýšit měsíční a delší předplatné tarify Pražské integrované dopravy a zachovat jízdné zdarma pro vybrané věkové skupiny.
8) Nerušit městské části.
9) Nezvyšovat poplatky za svoz odpadu nad roční inflaci.
10) Nesnižovat běžné sociální výdaje města a flexibilně reagovat na výpadky financování neziskových organizací poskytujících sociální služby ze strany MPSV.
11) Postupovat při schvalování grantů a partnerství v oblasti kultury, památkové péče, cestovního ruchu, sportu, zdravotní, sociální a drogové problematiky, Školství s respektem odborného názoru u grantů v těchto oblastech
12) Koordinovat postup směřující k výhodnějšímu a transparentnějšímu nakládání s majetkem (tedy i evidence majetku a smluv) Prahy včetně případného odsvěření majetku MČ, majetkovému vypořádání s DPP a dalšími příspěvkovými organizacemi a k účelnému a pro město výhodnému využití vestibulů stanic metra.
13) Dokončit výstavbu trasy metra 5A do termínu podzim 2014 a otevřít tunelový komplex Blanka v termínu duben 2014.

II. TOP 09 se dále zavazuje:

14) Směřovat k urychlenému zavedení zón placeného stání v městských částech, které již v letech 2011 - 2013 projevily zájem.
15) Společně s ČSSD postupovat při řešení dopravní situace v oblasti Spořilov.
16) Společně s ČSSD postupovat při schválení změn územního plánu.
17) Zahájit výstavbu ÚČOV s nalezením způsobu jejího financování.
18) Podporovat pražské učitele a Školská zařízení ve správě HMP stejnou částkou v rozpočtu HMP jako v roce 2013.
19) Koordinovat s ČSSD postup budoucího využití areálu Výstaviště Praha v Holešovicích.
20) Transformovat bytový fond HMP a získané prostředky investovat do majetku HMP či firem s majetkovou účastí HMP.
21) Společně s ČSSD přijmout pravidla pro rozdělení loterijních peněz.
22) Hledat dohodu k podpoře jednoho volebního obvodu a 65 zastupitelům stejně jako je tomu i u ostatních velkých krajů v ČR.
III. ČSSD se dále zavazuje:
23) Podpořit bezúplatné zajištění závazků Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. v souvislosti se záměrem realizace nového 10tiletého směnečného programu v maximálním objemu 8 mld. Kč.
24) Podporovat zavedení systému centralizovaného nakupování a elektronických aukcí.
25) Podpořit kroky k obnově systému krizového řízení, včetně všech plánů pro povodně velkého rozsahu a energetickou bezpečnost
26) Podpořit tisky k zadání územního plánu HMP v září 2013.
27) Podpořit tisky v souvislosti s aktualizací Zásad územního rozvoje.
28) Podpořit tisky v souvislosti s novými Obecnými technickými požadavky na výstavbu (OTPP).
29) Podpořit pokračování projektu Opencard a Jednotného ekonomického systému.
30) Podpořit tisky v oblasti EU fondů.
31) Podpořit tisky k řešení situace Kongresového centra v zájmu HMP tak, aby bylo zachováno jeho využití jako základní infrastruktury v oblasti kongresové turistiky.
32) Podpořit tisky změn zřizovacích listin příspěvkových organizací HMP.
33) Podpořit tisky k projektu humanizace severojižní magistrály v důsledku otevření tunelového komplexu Blanka v dubnu 2014.
34) Podpořit tisky v oblasti legislativy - ověřování znalostí řidičů taxislužby a vyhláška k hazardu.
35) Podpořit dokončení projektové dokumentace k trase metra D a pokračování v přípravě východní části MO a radiál.
36) Hledat dohodu v oblasti nákupu (navýšení) podílů ve firmách s majetkovou účastí Prahy (PS a.s. - nákup 100 % podílu, PP a.s. - nákup 100 % podílu, TCP - nákup 100%)

Autor: ČTK, Jakub Krupka

18.6.2013 VSTUP DO DISKUSE 2
SDÍLEJ:
Peter Plavčan
4

Slovenský ministr školství Plavčan odstoupil z funkce, kvůli aféře s dotacemi

Tisková konference Student Agency a RegioJet ke změně marketingové značky žlutých autobusů na RegioJet a představení autobusů nové generace, které vyjedou poprvé v Evropě pod značkou RegioJet, proběhla 4. dubna v Praze. Na snímku majitel Radim Jančura.
12

Bitva dopravců: Jančurův RegioJet zaútočil slevami na německý FlixBus

V Ostravě se srazila tramvaj s náklaďákem, na místě jsou zranění

/FOTOGALERIE/ Krátce před desátou hodinou omezila provoz na ulici 28. října v Ostravě před Krajským úřadem dopravní nehoda. Tramvajová doprava byla zastavena.

V Barceloně i v dalších městech sílí protesty proti turistům

Stálí obyvatelé evropských center turistického ruchu jsou otrávení z masové turistiky a hledají různé způsoby, jak turistům destinaci znechutit. ve Španělsku se protesty rozšířily z Barcelony do dalších měst, nespokojenost se ozývá i z jiných evropských zemí.

Letošní požáry v Portugalsku jsou nejvražednější, policie zatkla 61 lidí

Portugalská policie oznámila, že letos zatkla kvůli podezření z úmyslného zakládání požárů celkem 61 lidí. Lesní požáry zabily v letošním roce v této zemi víc než 60 lidí a zničily víc než 141 tisíc hektarů půdy, což představuje nejhorší škody od roku 2003.

Poškozujete důvěryhodnost unie, vyčítají Turci Merkelové

Turecký ministr pro evropské záležitosti Ömer Çelik ve čtvrtek prohlásil, že komentáře Angely Merkelové na téma ukončení rozšiřování celní unie mezi Ankarou a Evropskou unií poškozují důvěryhodnost EU.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení