VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG, Praha, 22. května 2014

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

22.5.2014
SDÍLEJ:

Foto:

Podrobné výsledky:

→ hospodářský výsledek po zdanění vzrostl o 10 % na 122,4 milionu EUR

→ zvýšení kvóty kmenového kapitálu na 12,3 %

→ vynikající výsledky firemního obchodu v problematickém ekonomickém prostředí EU
    růst úvěrů o 3,9 % na 9,5 miliardy €, výsledek +4 %

→ výrazný nárůst výkonu a objemu v privátním obchodu
    čistý zisk zdvojnásoben na 29 milionů €, úvěry a vklady +5 %

→ správa majetku klientů na rekordní úrovni

Pokračování expanze filiálek

Úspěšná „historie" Oberbank v České republice
    tři nové filiálky v roce 2014

Výhled na rok 2014

stabilní vývoj v 1. čtvrtletí

nadějné vyhlídky na úspěšný vývoj během celého roce 2014

Informace poskytl: generální ředitel dr. Franz Gasselsberger, MBA

V roce 2013 počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank!

Zisk před zdaněním vzrostl o 4,3 % na 141,7 milionu €, zisk po zdanění se zvýšil o 10,1 % na 122,4 milionu €.

Zvýšení podílů na trhu u úvěrů a primárních vkladů
    Na konci roku 2013 činily úvěry 11 713,3 milionu € (+4,2 %), primární vklady vzrostly o 5,5 % na 12 250,4 milionu €.

Vývoj u úvěrového rizika byl v roce 2013 velmi příznivý, na základě obzvláště obezřetné preventivní politiky vzrostly rizikové rezervy o 18,1 % na 70,6 milionu €.

Kvóta  kmenového kapitálu vzrostla z 11,88 % o 0,42 procentního bodu na 12,3 %.

Podrobné výsledky:

Operativní úrokové výnosy vzrostly na vysokou úroveň, přitom stagnace na trhu

Úrokový výsledek Oberbank vzrostl v roce 2013 o 7,2 % na 335,6 milionu €.

Úvěrové riziko je i nadále velmi příznivé

V roce 2013 vytvořila Oberbank rizikové rezervy ve výši 70,6 milionu € (+18 %). Ukazatel Risk/Earning-Ratio činil 21,05 %, podíl opravných položek jen 0,6 %.

Výnosy z oblasti bankovních služeb

Výnosy z bankovních služeb v milionech €


V posledních pěti letech se výnosy bankovních služeb kontinuálně zvýšily o téměř 30 %, ve výši 114,6 milionu € činí již 25 % celkových výnosů.

Vynikající stav výnosů umožňuje trvale udržitelné posílení kmenového kapitálu


Kmenový kapitál se zvýšilo o 6,0 % na 1 320,6 milionu €, kvóta kmenového kapitálu vzrostla z 11,88 % na 12,3 %.

Objem vlastního kapitálu se zvýšil o 3,5 % na 1 824,8 milionu €, kvóta vlastních kapitálových zdrojů vzrostla z 16,81 % na 17,0 %.

Vynikající vývoj  ve firemním segmentu

Růst úvěrů na 9,5 miliardy € (+3,9 %) na stagnujícím středoevropském  trhu.

Hospodářský výsledek se v posledních čtyřech letech zdvojnásobil.

Okolní prostředí bylo pro rakouské banky v roce 2013 ve firemním obchodě zvláštní výzvou.

Slabý vývoj hospodářského výsledku u konkurence: úrokovému výsledku se nedařilo kvůli stagnující, resp. klesající poptávce po úvěrech a nízké hladině úrokových sazeb!

Žádné uvolnění u úvěrového rizika: rezervy na pokratí rizik  na trhu ve výši 3,3 miliardy € byly v roce 2013 dvakrát vyšší než v předchozím roce.

Oberbank se výrazně liší od konkurentů na trhu!

Růst firemních úvěrů o 3,9 % na 9 495,5 milionu € znamená další zvýšení podílu na trhu.


→ Obzvláště příznivý vývoj výsledku
    Úrokový výnos vzrostl o 6,8 % na 227,7 milionu €, čistý úrokový výnos o 4,1 % na 126,7 milionu €.

Také dlouhodobý vývoj Oberbank je velmi příznivý: v posledních čtyřech letech se hospodářský výsledek ve firemním segmentu zdvojnásobil!

Výrazný nárůst  počtu klientů: v roce 2013 získala Oberbank 5 600 nových firemních klientů, celkově obsahuje služby 41 700 firemním klientům. 

Naprůměrný výkon  v privátním segmentu

Rok 2013 byl  nejlepším rokem Oberbank v oblasti privátního obchodu. Bankovní služby pro privátní osoby jsou v poslední době u řady bank pod drobnohledem!

Výrazný růst výsledku v privátním segmentu

Zisk před zdaněním se zdvojnásobil na 28,9 milionu €.
    Úrokový výnos se zvýšil o 1,3 % na 56,4 milionu €, výsledek poplatků a provizí vzrostl o 13,0 % na 54,8 milionu €.

Stav rizik je obzvláště příznivý, v sektoru  pro privátní osoby nejsou zapotřebí prakticky žádné rizikové rezervy.

Vývoj nákladů je excelentní.

Přírůstky u úvěrů pro privátní klienty a u primárních vkladů

Privátní úvěry Oberbank  činily 2 217,8 milionu € (+5,5 %).

Primární vklady vzrostly o 5,5 % na 12 250,4 milionu €:

→ vklady na viděnou a termínované vklady vzrostly o 10,9 % na 6 673,9 milionu €;

→ spořicí vklady zůstaly ve výši 3 352,1 milionu € prakticky nezměněny.

Spravovaný majetek klientů na rekordní úrovni

Primární vklady a objem cenných papírů v depotní úschově pro klienty vzrostly o 5,7 % na 22 787,5 milionu €.

Spravovaný majetek klientů v miliardách €


Pokračování expanze Oberbank

V roce 2013 bylo otevřeno pět filiálek Oberbank,

tři ve Vídni (Donaustadt, Favoriten, Landstraße) a dvě v České republice (Zlín, Praha 4).

Na konci roku 2013 tak Oberbank evidovala 150 filiálek.

V roce 2014 otevřela Oberbank již v 1. čtvrtletí tři filiálky, a sice v Jihlavě (Česká republika), Eggenfeldu a Freisingu (Bavorsko).

Pro rok 2014 je navíc naplánováno otevření dalších šesti nebo sedmi filiálek: dvě nebo tři ve Vídni, dvě v České republice, jedna v Maďarsku a jedna v Německu v Darmstadtu v Hesensku.

Na konci roku 2014 tak Oberbank povede přibližně 160 filiálek.

V Německu definovala Oberbank Hesensko a Durynsko jako oblasti nové expanze.

Úspěšná „historie" Oberbank v České republice

Oberbank se v České republice řídí stejnou obchodní politikou jako ve svých ostatních regionech.

→ Nejdůležitějšími klienty jsou malé střední podniky, resp. vyšší třída soukromé klientely.

→ Tito klienti poskytují Oberbank silný základ: ve firemní oblasti především dlouhodobé financování investic a/nebo nemovitostí, v privátní oblasti  financování hypoték.

→ Velmi potěšující je v České republice také vývoj vkladů: Oberbank má zdravý poměr mezi růstem vkladů a růstem úvěrů.

→ V České republice přesvědčuje Oberbank klienty svojí rychlostí, řešeními přizpůsobenými jejich potřebám a dlouhodobými osobními vztahy se svými klienty, což je umožněno mimo jiné plochou a efektivní organizační strukturou.

S touto obchodní politikou se Oberbank v České republice dobře etablovala!

Zvláštní úspěch v oblasti financování

Oberbank zaznamenává v České republice rychlejší ústup snížené nebo stagnující poptávky po úvěrech než v Rakousku.

Další expanze Oberbank v České republice

tři nové  filiálky v České republice v roce 2014

otevření filiálky v Jihlavě v 1. čtvrtletí, do konce roku budou následovat Olomouc a Liberec

konec roku 2014: 21 filiálek Oberbank v České republice

Všech 19 filiálek Oberbank v České republice (se 160 zaměstnanci) se vyvíjí velmi dobře a rychle dosahuje kladných výsledků.

Proto chce Oberbank také v následujících letech důsledně expandovat v České republice a výhledově zde provozovat alespoň 25 filiálek.

Olomouc a Liberec jsou dvě krajská města, v nichž chce mít Oberbank bezpodmínečně své zastoupení.

→ Těžištěm v Olomouci a v Liberci bude ve firemním obchodě financování podniků střední velikosti a v privátním obchodě to budou vklady a hypotéky.

→ Především ve firemním segmentu očekává Oberbank úspěšný vývoj, neboť profilu klientů Oberbank přesně odpovídá téměř 34 000 malých a středně velkých podniků a 50 velkých firem v těchto 2 regionech.

Nejdůležitější jsou dobří zaměstnanci!

Český bankovní trh je silně v pohybu ( dynamický ). Z toho plynoucí nejistota nyní umožňuje Oberbank získat schopné zaměstnance.

V Praze 4 i v Jihlavě nalezla Oberbank v příslušném regionu zaměstnance, kteří velmi dobře znají prostředí a podniky, a proto dokážou velmi dobře odhadnout potřeby a příležitosti svých klientů.

V Olomouci a v Liberci pokračuje výběr lokality a personálu,

obě nové filiálky mají být otevřeny nejpozději ve 4. čtvrtletí 2014.

Výhled pro rok 2014

Výsledek v prvním čtvrtletí 2014 by měl navázat na mimořádně dobrý výsledek z 1. čtvrtletí 2013.

→ Zisk z úroků a poplatků a provizí by měl překonat hodnoty z loňského roku,

→ u úvěrového rizika se i nadále projevuje velmi příznivý vývoj.

Kvůli nejistotě ohledně míry ekonomického ozdravění lze jen velmi obtížně odhadovat přesný výsledek pro rok 2014.

→ Úrokový výnos bude přibližně odpovídat výsledku z roku 2013, u výnosů z poplatků a provizí se očekává nárůst.

→ Zvýšení odvodu ( bank.daň) rakouských bank citelně ovlivní vývoj hospodářského výsledku v roce 2014.


Přesto bude Oberbank usilovat o výsledek, který umožní další posilování vybavení vlastními prostředky, financování růstu z vlastních zdrojů a vyplácení přiměřených dividend.


Přehled obchodního roku 2013


Ukazatele úspěchu v milionech €

2013 Změna 2012
Výnos z úroků 335,6 7,3% 312,9
Opravné položky v úvěrovém obchodě -70,6 18,1% -59,8
Výsledek z provizí 114,6 5,9% 108,2
Správní náklady -231,0 2,3% -225,9
Hospodářský výsledek před zdaněním 141,7 4,3% 135,8
Hospodářský výsledek po zdanění 122,4 10,1 111,2
Bilanční ukazatele v milionech € 2013 Změna 2012
Bilanční suma 17570,9 -0,6% 17675,1
Pohledávky za zákazníky 11713,3 4,2% 11245,8
Primární prostředky 12250,4 5,5% 11607,9
z toho spořicí vklady 3352,1 -0,8 3380,1
z toho upsané závazky včetně podřízeného kapitálu 2224,4 0,7% 2208,8
Vlastní kapitál 1412,0 5,9% 1342,4
Svěřené peníze zákazníků 22787,5 5,7% 21558,0
Vlastní prostředky dle zákona o bankovnictví v mil. € 2013 Změna 2012
Vyměřovací základ 10734,0 2,4% 10481,9
Vlastní prostředky 1824,8 3,5% 1762,5
z toho základní jmění (Tier I) 1320,6 6,0% 1245,4
Přebytek vlastních prostředků 898,1 4,7% 857,9
Kvóta kmenového kapitálu 12,3% 0,42 pr.b. 11,88%
Poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivitám 17,0% 0,19 pr.b. 16,81%
Ukazatele podniku 2013 Změna 2012
Return on Equity před zdaněním (míra výnosnosti vlastního kapitálu) 10,31% -0,28 pr.b. 10,59%
Return on Equity po zdanění 8,91% 0,24 pr.b. 8,67%
Cost-Income-Ratio (poměr mezi náklady a výnosy) 52,11% -1,49 pr.b. 53,60%
Risk-Earning-Ratio (úvěrové riziko / úrokový výsledek) 21,05% 1,94 pr.b. 19,11%
Zdroje 2013 Změna 2012
Průměrný počet zaměstnanců 2001 -19 2020
Počet obchodních míst 150 3 147


KOMERČNÍ PREZENTACE

Autor: Asset Media

22.5.2014
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Sněm ANO 2017
8 30

Průzkum: Volby by vyhrálo hnutí ANO. ODS se dotahuje na ČSSD

Letecká společnost Emirates provozuje nejvíce typů letadla Airbus A380
21

Do největšího dopravního letadla udeřil v Praze blesk, lidé čekali na náhradní

Infografika: Škoda vyrobila miliontý Superb. Připomeňte si příběh vozu

Vlajkové lodi automobilky Škoda se daří skvěle. Nedávno totiž z výrobní linky sjel miliontý Superb.

Ukrajina zahájila stavbu obří hráze. Na Krym dál nepoteče voda

Úřady Chersonské oblasti na Ukrajině zahájily stavbu velké hráze, která by měla uzavřít přítok vody z Donu dál do Severokrymského kanálu a dál na Krym, který byl po volbách v roce 2014 připojen k Rusku. Kvůli okupaci této oblasti byly proti Rusku zavedeny ekonomické sankce.

Rakušané budou těžit ropu u českých hranic

/VIDEO/ Rakousko, které bylo ještě v polovině šedesátých let minulého století v zásobování ropou soběstačné, dnes těží asi 900 tisíc tun této strategické suroviny a více než 90 procent její tuzemské spotřeby dováží. Koncern OMV proto nyní zahajuje hlubinné vrty, které by měly najít nová naleziště – mimo jiné i v těsné blízkosti české hranice nedaleko Břeclavi.

Papež František vyzývá: Urovnejte korejskou krizi, nebo nás válka zničí

Cestou z Egypta poskytl papež František rozhovor novinářům, ve kterém navrhl, aby se řešení krize na Korejském poloostrově ujali prostředníci. Hovořil o možnosti, že by jím mohlo být Norsko.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies