VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Šéf pošty: Spíš udeří meteorit, než se ztratí dopis

Praha - Českou poštu čeká největší změna za poslední desetiletí. Komunikace s úřady se přesune z obálek do počítačů. Generální ředitel České pošty Petr Sedláček v tom nespatřuje hrozbu pro tradiční službu, ale příležitost pro další rozvoj pošty.

14.4.2009 8
SDÍLEJ:

Generální ředitel České pošty Petr SedláčekFoto: ČP

Do Česka přicházejí datové schránky jako alternativa klasických dopisů. Zkazí vám to byznys? Z vašich dřívějších vyjádření to spíš vypadá, že se na to těšíte.

Možná, že to tak vypadá. Datové schránky jsou projektem, který chce český stát zrealizovat. Pokud se projekt datových schránek rozjíždí, je pro nás nejlepším řešením udělat z hrozby příležitost a pokusit se datové schránky využít k tomu, aby se staly s případnými dalšími službami výnosným produktem. Upřímně řečeno, výnosy z listovního doručování mají spíše stagnující nebo lehce klesající trend.

Máte spočítáno, o kolik dopisů by mohla Česká pošta díky datovým schránkám přijít? Nejvíce se logicky omezí doporučené zásilky, které bývají dražší, takže pošta bude hodně tratit…

Nějaké interní analýzy máme, ale datové schránky jsou zcela nový produkt. Nemůžeme tedy poměřovat datové zprávy jedna ku jedné s dopisy. Protože datové schránky v Česku ještě nikdy nebyly, a protože ve státech Evropy existují jen podobné produkty, je velice těžké odhadnout, do jaké míry to bude jen prostá substituce a do jaké míry vytvoří nové typy výnosů. Proto je důležitější strategický dlouhodobý pohled. Věříme, že budoucí výnosy plně nahradí a převýší očekávaný úbytek listovních zásilek.

Ale vždyť datové schránky jsou zdarma, nebo by měly alespoň být. Jak na nich chcete vydělat?

Počítáme, že se na ně budou postupně nabalovat další doprovodné služby, které budou zpoplatněny. Navíc je pravděpodobné, že datové schránky budou lidé používat častěji než klasické dopisy. Já to přirovnávám k mobilním telefonům a pevným linkám. Dříve jsme si volali jen v případě, když jsme věděli, že někoho zastihneme. Dnes si díky mobilním telefonům voláme mnohem častěji.

Dříve jste uvedl, že kvůli datovým schránkám očekáváte ztrátu asi 800 milionů. Tato predikce stále platí?

Kalkulace byla dělána na celý rok, tedy 12 měsíců v kuse. Nebyly v tom ještě zahrnuty výnosy za zmiňované doprovodné služby.

Mohl byste nám neznalým přiblížit princip datových schránek?

Datové schránky řeší komunikaci mezi státem a právnickými osobami, tedy podniky a firmami. Zároveň řeší komunikaci mezi úřady. Prozatím není možné, aby právnické či fyzické osoby, které si schránku mohou založit dobrovolně, komunikovaly mezi sebou. Stručně řečeno, datové schránky by měly nahradit obálky s modrým pruhem.

Mohl byste využití datové schránky přiblížit na konkrétním příkladu, kdy je může využívat fyzická osoba, tedy obyčejný člověk?

Třeba u stavebního povolení, to je klasický příklad. Když bude mít člověk zažádáno o stavební povolení a bude mít po 1. červenci kdy se systém spouští, datovou schránku, příslušný úřad mu pošle stavební povolení do datové schránky.

Zmínil jste datum 1. července. Myslíte si, že tento systém bude opravdu do té doby připravený?

Elektronizace státní správy je projekt, který se připravuje dlouhá léta. A datové schránky jsou náš nejdůležitější projekt letošního roku. Proto jsme na něj taky vynaložili všechny potřebné kapacity. Zkrátka tento projekt se musí zvládnout. Před oficiálním spuštěním má samozřejmě proběhnout zkušební provoz. Po 1. červenci pak budou tři měsíce na postupný náběh.

Takže se neobáváte, že dojde k podobným výpadkům jako u CzechPointů, kdy první nápor byl tak silný, že to systém zvládal jen stěží?

Existuje společný řídící výbor celého projektu datových schránek mezi ČP a ministerstvem vnitra. Všechny tyto věci tam podrobně probíráme. Viděl jsem technické parametry celého projektu a jsem přesvědčen, že by měl takový nápor zvládnout. Každý systém samozřejmě s sebou nese určité riziko, ale doopravdy se ho snažíme minimalizovat, jak to jen jde.

Vědí všichni ti, kterých se datové schránky budou týkat, že je budou muset mít povinně? Zda je nebudou muset mít třeba mateřské školy a podobně.

Je to přesně vymezeno zákonem. Samozřejmě teď nemůžu podrobně určit, kdo všechno musí datovou schránku mít. Chce si to přečíst zákon a při pečlivém čtení se tam odpověď najde.

Jak si vlastně takovou datovou schránku zařídit?

Právnickým osobám bude zřízena automaticky. Fyzická osoba si může schránku zřídit dobrovolně, nikdo jí v tom bránit nebude. Stačí dojít na některý z CzechPointů a tam si zažádat o její založení.

Ztráta, kterou bude mít ČP v prvních dvanácti měsících je něco zásadního? Ustojíte to vůbec?

Já si nemyslím, že by to přineslo zásadní hospodářský výpadek, že bychom se nedokázali pohybovat v kladných číslech. Jiná otázka je, jestli třeba souběh zpomalení ekonomiky a datových schránek nás nebude držet někde okolo nuly. Je to ale také o tom, jak pošta dokáže využít příležitost, kterou „datovky“ dávají. Ono se to ani tak netýká letošního roku, samotný náběh bude v druhém pololetí, takže se dá předpokládat, že dopad do hospodaření nebude silný. Na druhou stranu od příštího roku počítáme se zmíněným rozšířením služeb. V úvahu připadá vzájemná komunikace mezi fyzickými a právnickými osobami a také třeba možnost využití datového úložiště. Přináší to šanci na nové typy výnosů, které doposud vůbec neexistovaly. Užitečná bude i kombinace datových schránek a takzvané hybridní pošty.

Hybridní pošty?

Uvedu příklad. Když nám někdo pošle elektronicky seznam faktur, které bude chtít doručit, tak tam, kde bude datová schránka, faktury doručíme elektronicky. Kde datová schránka nebude, tam pošta faktury vytiskne, zabalí do obálky a odešle. Do budoucna se uvažuje i o tom, že prostřednictvím datových schránek budou proudit všechny povinné úhrady mezi soukromým sektorem a státem. Jestliže někdo bude dělat na státní zakázce a bude ji pak fakturovat, potom by tyto faktury měly chodit do datových schránek. To je pro nás další obchodní příležitost.

Prostřednictvím datových schránek budou také proudit poměrně citlivá data. Budou schránky bezpečné?

Tomuto problému jsem se velmi detailně věnoval a spolu se mnou celá řada specialistů, kteří byli k projektu přizváni. Účastnil jsem se diskuze, kdy jsme testovali, zda nějakým způsobem nelze do datové schránky neoprávněně vniknout. Vyšlo nám z toho, že to jednoduše není možné. Do systému se nemůže nabourat ani operátor, tedy Česká pošta. Systém to prostě ze své podstaty neumožňuje. Navíc porovnáme-li to s dneškem, tedy s papírovou obálkou, je to obrovské zlepšení a zvýšení bezpečnosti.

Jak se dozvím, že mi do datové schránky přišel nějaký úřední dokument?

Dostanete vzkaz buďto na e-mail nebo na váš mobilní telefon prostřednictvím SMS zprávy. Druhou zmiňovanou službu bude také organizovat ČP s tím, že musí fungovat pro všechny operátory v České republice.

Kromě datových schránek se o ČP mluvilo v souvislosti s rušením poboček, které bylo načasované před posledními volbami. Nakonec od toho ČP upustila…

Já si myslím, že by to mělo být naprosto apolitické téma. Podle mého by se tato debata měla obrátit k otázce, jak zajistit dostupnost služby. Je důležité vydefinovat, jaká by měla být největší vzdálenost poštovní schránky od obydlí a jaká má být největší možná vzdálenost pošty jako úřadovny. To si myslím, že je ten správný úhel pohledu, a to by měla řešit poštovní licence. Poštovní služby podle nás může zajišťovat jednak pobočka České pošty, ale může dojít i na některou formu spolupráce mezi Českou poštou a externím subjektem. Tuto spolupráci označuje pojem franšíza. Jednalo by se třeba o spolupráci s obecními úřady, kdy by se vytvořila společná úřadovna. Je to nejzajímavější možnost, jak optimalizovat síť pracovišť pošty a zároveň nezhoršit dostupnost poštovních služeb.

Dost dobře si to neumím představit, jak by to mělo fungovat v praxi?

Musíme si uvědomit, že malé obce nemají problém jenom s poštou. Jsou například v situaci, že jim zrušili autobus, zkrachoval konzum, zavřeli hospodu a pošta je svým způsobem poslední prostor, kde se nějaké služby ještě poskytují. A právě franšíza je možnost jak tam uchovat nejen poštu, ale i jiné služby. Proč zavřeli konzum? Protože ho provozoval soukromník, který si nevydělal na služby spojené s provozem. Ve chvíli, kdy se služby sloučí a my mu poskytneme peníze na provoz poštovních služeb, tak to takovému živnostníkovi úplně změní ekonomiku.
Totéž si dokážeme představit i na obecním úřadě. Menší obce uvolňují některého z volených zástupců, aby zajišťoval běžný servis, který obecní úřad má poskytovat. Je to pro ně ekonomická zátěž, protože takový člověk se musí platit. Ve chvíli, kdy by se sloučil provoz obecního úřadu a České pošty pod pojmem franšíza, budeme přispívat na provoz a obci se ekonomicky uleví.

Jak jste s touto myšlenkou daleko?

Letošní rok bude do značné míry ve znamení pokusů. S některými obecními úřady už jsme v kontaktu a dobrali jsme se k dohodě. Musím říci, že starostové jsou této myšlence nakloněni.

Kdy a kde by se měla objevit první vzorová franšízová pošta?

Vím, kde to má být, ale vzhledem k tomu, že je to ve stadiu příprav, nemůžu prozradit konkrétní místo. Také neumím jednoznačně odpovědět, od kdy bude fungovat. Ale poměrně intenzivně se na tom pracuje a mělo by to být určitě ještě v letošním roce.

Už něco podobného někde funguje?

Ano, třeba na Slovensku. Ti s franšízovanými poštami začali mnohem dříve.

Pojďme k dalšímu tématu. Český telekomunikační úřad často a rád kritizuje kvalitu služeb České pošty. Souhlasíte s kritikou?

Takhle bych to určitě neformuloval. ČTÚ má povinnost kvalitu služeb pošty zkoumat a v případě pochybení požadovat náhradu. Rozhodně nemyslím, že ČTÚ něco rád kritizuje. Druhou věcí je, že média spíše mají rády špatné zprávy, takže se zaměřují na jednotlivá pochybení. Když se ale podíváte na statistiku, pravděpodobnost, že se ztratí dopis, jsou dvě desetitisíciny procenta. To je skoro pravděpodobnější, že nás teď do hlavy trefí meteorit, než že nedojde dopis – a pozor, pravděpodobnost, že bude doručen do druhého dne, je větší než 90 procent.
Takhle vysoká kvalita služeb je málo obvyklá i u ostatních poštovních operátorů napříč Evropou. Samozřejmě záleží na rozloze a historii země, ale takhle vysoké procento doručení má jen málo států.
Navíc, když si to srovnáte s bankami, kde peníze běžně chodí tři dny, jsme daleko rychlejší. Banky převádí jen elektronické impulzy, my převážíme hmotu, dopisy. To je zapotřebí vzít v úvahu.

Měli jsme tu minulý rok poměrně skandální případ z Břeclavi, kdy se v podzemní chodbě našly tisíce vykradených dopisů. Viník byl nakonec dopaden. Přesto, poučili jste se z této nepříjemné události?

Změnily se bezpečnostní předpisy. Asi pochopíte, že vám neřeknu jak. Protože by to byl návod, jak je obejít. Na druhou stranu, příčinou bylo i to, že lidé obyčejné dopisy používali k něčemu jinému, než jsou určeny, k posílání peněz. To byla jedna z příčin tohoto incidentu.
Rozhodně takové jednotlivosti kazí poště jméno. A to je škoda, protože jinak odvádí obrovský kus poctivé práce pro své zákazníky.

DALIBOR DOSTÁL
VOJTĚCH JANDA

14.4.2009 VSTUP DO DISKUSE 8
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto

Chystá se bič na soukromé lékaře

Donald Trump
22

Trump vzkazuje: Jsme spojenci

AUTOMIX.CZ

Nejhezčí moderní Škoda ohromila před 15 lety svět. Do výroby se přesto nedostala

Před 15 lety se české automobilce Škoda podařilo dokonale ohromit svět. Na březnovém autosalonu v Ženevě totiž tehdy představila koncept Tudor, velké kupé, které mnozí považují za nejpohlednější auto, jaké v moderní éře značky vzniklo. Ani úspěch studie ale nestačil k zahájení sériové výroby.

Hitlerův telefon se na aukci prodal za téměř čtvrt milionu dolarů

Telefon nacistického vůdce Adolfa Hitlera se na dnešní aukci ve Spojených státech prodal za 243.000 dolarů (6,2 milionu Kč). Oznámil to aukční dům Alexander Historical Auctions. Vyvolávací cena činila 100.000 dolarů. Prodejní cena se nacházela zhruba v polovině předpokládaného rozpětí 200.000 až 300.000 dolarů, napsala agentura AFP.

Janeček: EET funguje, krácení tržeb je menší

Nejenom obchodníci, ale i berní úředníci finalizují přípravy před druhou vlnou EET. Jak říká v rozhovoru pro Deník šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček, úředníci zohlední dobrou vůli podnikatele.

Praha 5, 6 a 8 se ještě letos chystají rozšířit parkovací zóny

Radnice Prahy 5, 6 a 8 se ještě letos chystají rozšířit parkovací zóny. V neděli to řekli starosta a mluvčí radnic. Důvodem jsou problémy s parkováním na hranicích současných zón. Kdy přesně by mohly být zóny rozšířeny, zatím ale není jasné. Parkovací zóny byly zavedeny v těchto částech loni a platí na vybraných částech.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies