VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Školy mají výsledky, teď je čas začít se šprtat

ČR - Středoškolští učitelé a žáci už vědí, jak dopadli při maturitní generálce. A soukromé vzdělávací společnosti houfně nabízejí doučování

4.11.2010 3
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Bedřich Machek

Jak jsi dopadl, kolik máš bodů, prolezl bys? Takhle nějak včera vypadala konverzace žáků čtvrtých ročníků středních škol. Během dne se totiž dovídali, jak skončili u maturitní generálky. Někde okamžik pravdy nastane až dnes.

Už od neděle víme, že celkově neuspělo 33,6 procenta žáků. Nejhůř dopadli ti, kteří si vybrali matematiku a němčinu, kde by na státem posvěcené vysvědčení nedosáhlo 48 procent maturantů. Přitom jde o nižší úroveň obtížnosti.

„Ta byla nastavena mírně nad objem znalostí z 9. třídy základní školy,“ upřesnil ministr školství Josef Dobeš. Při ostré maturitě z matematiky by prošel každý, kdo dosáhne 33procentní úspěšnosti.

Pokud bychom toto kritérium uplatnili na testy z generálky, které si mohli zkusit i čtenáři Deníku, pak na zdolání obtížnější češtiny by stačilo 45 bodů, na lehčí 31. V matematice v obou úrovních by prolezl každý, kdo by nasbíral 17 bodů z možných padesáti.

Uspěli i dálkaři

Nyní ale hodnotící klíč školy nedostaly. „Odesílali jsme jen celkové výsledky testů. Známkování jsme ponechali na ředitelích, kteří třeba do něj nemusí zahrnout neprobrané otázky,“ uvedl Petr Habáň, mluvčí CERMAT, který má na starosti přípravu nové zkoušky dospělosti.

„Jsem příjemně překvapený, gymnazisté uspěli ze 100 procent, studenti večerní průmyslovky z 80 procent. A dokonce i učni překročili celostátní průměr, v češtině by prošlo 60 procent, v matematice polovina. To je slušná výchozí pozice, do jara bychom mezery ve vědomostech mohli zaplnit,“ řekl Deníku ředitel gymnázia, uměleckoprůmyslové školy a učiliště ze Světlé nad Sázavou Jindřich Vodička.

Přestože především gymnazisté tvrdili, že s generálkou neměli problém, už nyní se masově šíří nabídky soukromých vzdělávacích společností na doučování.

„To je úplně zbytečná panika, státní maturita nejde za hranici probírané látky, všechno, co bude v testech, musejí kantoři odučit,“ tvrdí Dobeš. Navíc podle něj nelze jen biflovat úlohy z generálky, protože mnohé vyžadují logické myšlení.

To potvrzuje i žák hořické střední průmyslové školy kamenické a sochařské Jan Marek: „Testy z českého a anglického jazyka hodnotím dobře. Není to o učení zpaměti, ale o logickém uvažování a využití znalostí v praxi. Třeba v češtině byla dlouhá a méně srozumitelná zadání, kde se vyžadovala orientace a porozumění textu. Mám výhodu, že hodně čtu, takže to pro mne nebylo těžké.“

Chybí měřítko

Na zrádnost automatického hodnocení výsledků budoucích maturantů upozornila i Jana Straková, výzkumná pracovnice Institutu pro ekonomické a sociální analýzy: „To, že třetina studentů neuspěla u maturitního testu, nám neříká o úrovni vědomostí a dovedností našich studentů vůbec nic. Abychom mohli ze skutečnosti, že žáci test nesložili, vyvozovat nějaké závěry, museli bychom se důkladněji zabývat otázkou, jaká by měla být vědomostní a dovednostní výbava každého maturanta a jak dobře ji test měří.“

Maturitní standard, čili penzum nezbytných znalostí po čtyřech letech střední školy, zatím neexistuje. Jeho formulování je jedním z cílů Dobešova týmu. Ministrovy názory na státní maturitu a na úroveň českého školství si můžete přečíst v sobotu ve velkém rozhovoru Deníku.

Radní pro školství Kraje Vysočina Marie Kružíková pro Deník:
Máme před sebou ještě dost práce

Jihlava – Středoškoláci z Vysočiny dosáhli při plošném testu nejlepších výsledků, průměr převyšují o 51 procent.

Proč podle vašeho názoru dopadli při maturitní generálce žáci z vašeho kraje nejlépe?
Výsledky vzdělávání ovlivňuje spousta věcí – nadání žáka a jeho morální vlastnosti, vztah k předmětu, odborná úroveň pedagogů atd. Hodně záleží, na jakých základech pedagogové na střední škole staví. Velmi důležitou a nezastupitelnou roli ve vzdělávání hraje základní školství. Vysočina je oproti jiným krajům více osídlena relativně malými městy nebo přímo mnoha vesnickými lokalitami. Snad i proto mají kantoři i žáci o něco poctivější a pracovitější přístup ke vzdělání než ve velkých aglomeracích.

Přes pozitivní výsledek na Vysočině u generálky celkově neuspěla třetina žáků, čím si to vysvětlujete (když pomineme často zmiňované objektivní důvody)?
Za své praxe výchovné poradkyně jsem se často setkávala s názorem rodičů, že dítě přihlásí na maturitní obor, přestože jejich potomek neměl potřebné znalosti a chyběl mu vztah k budoucímu povolání. Roli hrálo jen to, že přijetí ke studiu bylo lehce dostupné. Při sledování osudů těchto žáků jsem zjistila, že často měli velmi slabý prospěch a velkou absenci. Mnozí přecházeli později na učební obor. Jsem ráda, že státní maturity nastaví laťku minimálních znalostí maturanta z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky.

Jste doktorkou přírodních věd. Proč je podle vás nejhorší úroveň ve znalostech matematiky? Kde je v tomto předmětu zakopaný pes?
V matematice navazujete na předchozí znalosti, a pokud nejsou upevněné a důkladně procvičené, tak žáci mají problém s pochopením souvislostí, což v humanitních předmětech není.

Budete zveřejňovat výsledky jednotlivých škol po ostré maturitě příští rok na jaře? Ministerstvo se k tomu staví rezervovaně, ale rodiče i budoucí studenti by na podobný přehled asi nárok mít měli, nemyslíte?
Nejsem příznivcem zveřejnění výsledků ostré maturity. Stane se, že paralelní třídy stejné školy mají při shodné výuce naprosto rozdílné výsledky. Velmi to záleží na složení třídy. K této problematice by se mohli nejlépe vyjádřit školní psychologové. Někdy situaci dokáže ovlivnit jeden žák třídy. To, co někde jde hladce bez problému, jinde nejste schopni zvládnout. Školy mají rozdílné zaměření (gymnázium x odborná škola). Pro praxi nejsou tolik důležité teoretické znalosti všeobecných předmětů jako pro další studium. (kp)

Radní pro školství Karlovarského kraje Vratislav Emler pro Deník:
Víme, že jsme špatní, řešíme to

Karlovy Vary – Maturanti na Karlovarsku jsou podle výsledků o 19 procent horší než je celostátní průměr. I když tady berou generálku hlavně jako prověrku logistiky, chtějí pro vylepšení skóre udělat maximum.

Proč podle vás dopadli při maturitní generálce žáci z Karlovarského kraje nejhůř?
O tomto problému víme léta, Karlovarský kraj i v dobách minulých při různých testech ministerstva školství prokazoval špatné výsledky. Generálka na státní maturity jen potvrdila, že se toho zatím příliš nezměnilo. Příčiny jsou především ve vysokém počtu nekvalifikovaných učitelů na našich školách, v posledních letech v přijímání žáků do maturitních oborů bez přijímacích zkoušek, nabídka míst na středních školách v oborech ukončených maturitou výrazně převyšuje poptávku ze strany žáků apod.

Jak budete postupovat vůči školám, kde by velké procento žáků státní maturitu nesložilo?
Bereme generálku na státní maturity skutečně jako zkoušku, která měla ověřit, jak jsou na tom školy s „logistikou“, s přípravou této věci, nikoliv jako přesný odraz stavu znalostí žáků. Na druhé straně je to pro nás alarmující výstraha především v poměru k výsledkům krajů, které dopadly nejlépe. Žáci by si teď měli uvědomit, že je potřeba k přípravě přistupovat mnohem intenzivněji. Očekáváme také opatření ze strany ředitelů škol, například v podobě individuálních konzultací nebo jiných forem přípravy na „ostrou“ státní maturitu. S řediteli budeme samozřejmě o výsledcích jednotlivých škol podrobně diskutovat.

Očekáváte, že výsledek ostré maturitní zkoušky bude znatelně lepší?
Výsledek snad bude v absolutních číslech lepší než nyní, ale obávám se, že Karlovarský kraj reálně zůstane na posledních místech.

Ministr Dobeš připravuje optimalizaci školské sítě pod názvem Ideální škola. Myslíte, že i státní maturita přispěje k tomu, že některé školy ve vašem kraji zaniknou, nebo se minimálně bude redukovat množství čtyřletých učebních oborů s maturitou?
Výsledky maturitní generálky potvrdily naše předpoklady o kvalitě vyučování na některých školách. S největší pravděpodobností si to vyžádá další opatření. (kp)

Správné řešení didaktického testu
z českého jazyka a literatury

Základní úroveň obtížnosti
Testy najdete na
www.denik.cz/cestina
Za číslem úlohy následuje písmeno či slovo označující správnou odpověď, za lomítkem je uveden počet bodů. U složených úloh (10, 11, 12 a 19) se boduje takto: za jednu správnou odpověď 0 bodů, za dvě 1 bod, za tři 2 body a za čtyři 3 body.

Řešení:
1) B/2 body; 2) C/2; 3) D/2; 4) D/2; 5) D/2; 6) D/2; 7) D/2; 8) B/2; 9) A/2; 10) má čtyři podúlohy za max. 3 body: 10.1 Ne, 10.2 Ano, 10.3 Ne, 10.4 Ne; 11) má čtyři podúlohy za max. 3 body: 11.1 Ano, 11.2 Ne, 11.3 Ne, 11.4 Ano; 12) má čtyři podúlohy za max. 3 body: 12.1 Ne, 12.2 Ne, 12.3 Ano, 12.4 Ne; 13) A/2; 14) D/2; 15) C/2; 16) C/2; 17) C/2; 18) DACB/3; 19) má tři podúlohy za max. 2 body: 19.1 D, 19.2 B, 19.3 A; 20) B/2; 21) A/2; 22) D/2; 23) C/2; 24) B/2; 25) C/2; 26) D/2; 27) D/2; 28) B/2; 29) A/2; 30) B/2; 31) C/2; 32) C/2.
Celkem 68 bodů, k úspěšnému složení zkoušky je třeba nejméně 31 bodů

Vyšší úroveň obtížnosti
Testy najdete na www.denik.cz/cestina
Za číslem úlohy následuje písmeno či slovo označující správnou odpověď, za lomítkem je uveden počet bodů. U složených úloh (15, 16, 17, 18 a 21) se boduje takto: za jednu správnou odpověď 0 bodů, za dvě 1 bod, za tři 2 body a za čtyři 3 body.

Řešení:
1) B/2; 2) C/2; 3) D/2; 4) C/2; 5) C/2; 6) B/2; 7) D/2; 8) C/2; 9) D/2; 10) B/2; 11) (pra)žádný, nijaký, nulový (není)/2; 12) ohrožoval, napadal, slovně napadal,nařknul, očerňoval, obžalovával, pomlouval, ostouzel, (křivě) obviňoval, vinil, haněl, tupil, urážel (uznává se i infinitiv)/2; 13) řečnická otázka (řečnické otázky)/2; 14) takovýho (takového), šáhnout (šáhnout si, sáhnout, sáhnout si)/2; 15) má čtyři podúlohy za max. 3 body: 15.1 Ne, 15.2 Ne, 15.3 Ano, 15.4 Ne; 16) má čtyři podúlohy za max. 3 body: 16.1 Ano, 16.2 Ne, 16.3 Ne, 16.4 Ano; 17) má čtyři podúlohy za max 3. body: 17.1 Ne, 17.2 Ano, 17.3 Ano, 17.4 Ne; 18) má čtyři podúlohy za max. 3 body: 18.1 Ano, 18.2 Ne, 18.3 Ano, 18.4 Ne; 19) B/2; 20) A/2; 21) má tři podúlohy za max. 2 body: 21.1 D, 21.2 B, 21.3 A; 22) B/2; 23) DACEB/3; 24) D/2; 25) B/2; 26) A/2; 27) sdružený (sdružený rým)/2; 28) Alexandreis (Alexandreida)/2; 29) baroko-barok (baroka-baroku)/2; 30) DFBECA/3; 31) A/2; 32) A/2; 33) D/2; 34) A/2; 35) C/2; 36) A/2; 37) D/2; 38) A/2; 39) C/2; 40) D/2; 41) C/2; 42) B/2; 43) C/2; 44) C/2; 45) D/2; 46) B/2; 47) A/2.

Celkem 100 bodů, k úspěšnému složení zkoušky je třeba nejméně 45 bodů
Zdroj: www.novamaturita.cz

Čtěte také: Některé maturitní generálky byly chybně vyhodnoceny

Autor: Kateřina Perknerová

4.11.2010 VSTUP DO DISKUSE 3
SDÍLEJ:
Neil Armstrong, muž na Měsíci
5

Muž na Měsíci se objevil před 56 lety

Kajínek po propuštění z vězení vyvolává mezi lidmi různé reakce. Jedni jej odsuzují, druzí jej považují za celebritu. Když ve čtvrtek odpoledne s přítelkyní nakupoval v brněnském univerzitním kampusu, lidé se s nim fotili a chtěli autogramy.
AKTUALIZOVÁNO
18 12

Lidé jsou skvělí. Přejí mi a věří, že jsem nevinný, řekl omilostněný Kajínek

Ruské velvyslanectví: Růžový tank pošpiňuje vzpomínku. Podpořilo přemalování

Členy vojenského klubu, kteří se o víkendu pokusili vrátit růžovému tanku IS-2 před červeným kostelem v Brně původní zelenou barvu, ve čtvrtek podpořilo velvyslanectví Ruské federace v České republice. Jeho zástupci se ohradili proti tvrzení Davida Černého, který tank přetřel na růžovo, že se jedná o symbol okupace z roku 1968.

Černý den pro biologického otce z Nigérie. Ústavní soud mu neuznal otcovství

Občan Nigérie se u Ústavního soudu nedomohl uznání otcovství k dítěti, jež zplodil s Češkou. Ta byla v době intimního vztahu v manželském svazku, a právě proto – dle verdiktu nejvyšší soudní instance – nelze uznat stěžovatelovo otcovství.

Macron už není Pan čistý. Ministr z jeho strany kryl divné transakce

Nový francouzský prezident sliboval, že vyčistí francouzskou politiku od starých elit a zvyků. Vyhrál proto, že jeho soupeře Francoise Fillona potopila aféra s malými domů pro vlastní ženu a děti ze státních peněz. Teď se Emmanuelu Macronovi může stát totéž a navíc od nejbližšího kolegy v nově založené straně REM (La République En Marche!)

AKTUALIZUJEME / AKTUALIZOVÁNO

V Bruselu bez rukaviček. Problémem bude Turecko, rozpočet, teror a možná i Rusko

Podle článku 5 zakládací listiny Severoatlantické aliance je útok na jednoho člena NATO útokem na celou alianci. To platilo bez výhrady v době studené války. Bude to platit i v éře nového amerického prezidenta Donalda Trumpa?

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies