Technologie Huawei totiž splnily podmínky bezpečnostního schématu NESAS organizovaného zastřešující společností GSMA. Bezdrátové 5G prvky a technologie pro jádro sítě (5G RAN gNodeB, 5G Core UDG,UDM,UNC,UPCF) i LTE eNodeB prošly schématem, které má za cíl stanovit požadavky na síťová zařízení a podmínky pro zkušební laboratoře, jež síťové technologie zkoumají a certifikují.

GSMA NESAS zvyšuje v rámci odvětví důvěru v telekomunikační síťové technologie, představuje praktickou volbu pro celé odvětví a zároveň slouží jako důležité kritérium, které by podle společnosti Huawei měly brát v úvahu všechny regionální trhy za účelem společného vytvoření a rozvoje vyrovnanějšího trhu mobilních komunikací.

Co je NESAS?

Schéma NESAS je standardizovaný mechanismus hodnocení kybernetické bezpečnosti definovaný telekomunikační společností GSMA a sdružením 3GPP společně s vůdčími světovými operátory, dodavateli, průmyslovými partnery a regulačními orgány. Poskytuje rámec bezpečnostních záruk pro celé odvětví, čímž napomáhá zvýšení úrovně zabezpečení napříč mobilním průmyslem.

Jedná se o dobrovolné schéma, pomocí kterého podrobují dodavatelé síťových zařízení procesy vývoje a životního cyklu svých produktů komplexnímu bezpečnostnímu auditu na základě aktuálního vydání NESAS a jeho bezpečnostních požadavků.