Jenže nejde zase tak o novou a neprozkoumanou záležitost. Na frekvencích, které se chystají na přenos 5G, totiž ještě donedávna běžel mnohem silnější televizní signál. Televizní vysílání už všichni dobře známe a televize jsou s námi od 30. let 20. století. A TV vysílání se nikdo nebojí.

Mobilní telefony a vysílače přenášejí rádiové signály při frekvencích výrazně nižších, než jsou frekvence rentgenového či ultrafialového záření. Ty jsou naopak dostatečně silné, aby poškodily lidské buňky a DNA, a jsou klasifikovány jako ionizující záření.

Pravidla a normy určené legislativou k ochraně zdraví před případnými účinky elektromagnetického pole jsou striktně nastaveny jak na úrovni Evropské unie, tak i samotné České republiky, a zahrnují nejnovější technologie včetně sítí 5G.