Zelené střechy se podle iniciátorů soutěže kromě administrativních budov postupně prosazují i na budovách, na kterých to dříve nebylo obvyklé. V letošním ročníku tak porota navštívila mimo jiné první zelenou střechu na kostele v Brně, střešní zahradu stacionáře v Hustopečích, a dokonce i uzavřenou střešní zahradu pro subtropické rostliny. 

„Nejvýrazněji se letošní ročník vyznačoval extenzivními střechami, které byly zřízeny na panelových domech. Tři inspirativní příklady v Brně, Táboře a Praze mohou být návodem pro města, společenství vlastníků a další majitele podobných nemovitostí, jak střechy takových objektů dodatečně ozelenit,“ uvedla Jana Šimečková, ředitelka pořádajícího  Svazu zakládání a údržby zeleně.Doplnila, že střechy na rodinných domech byly oproti předchozím ročníkům zastoupeny velmi málo.

Zděná stavba s dřevěnými okny přirozeně respektuje hlavní rysy stavění v národopisné oblasti jižního Valašska.
Život na konci Česka lze jen závidět. I díky architektonickému skvostu

„To přičítáme především neochotě majitelů svolit s přihlášením díla, protože se brání zásahům do svého soukromí,“ míní Šimečková.Porotci se při hodnocení  zaměřili především na architektonické a technické řešení, správný výběr vegetace a také na udržitelnost projektu. Vzhledem k tomu, že přihlášená díla byla vesměs velmi kvalitní, porota nakonec rozdělila ocenění ve třech kategoriích – veřejná zelená střecha intenzivní, veřejná zelená střecha extenzivní a rodinná zelená střecha. A co nejvíce zaujalo porotu?

Kategorie Veřejná střecha intenzivní

1. místo / DADA Distrikt – Brno
Komunitní zelená střecha na bývalých skladech
Místo realizace: Sekaninova ulice, Brno
Výměra: 400 m2
Původně textilní továrna u Zbrojovky Brno, později chátrající budova na brownfieldu. V industriálním duchu ji zrekonstruovali tři kamarádi a projekt s jedinečnými loftovými byty dostal název DADA Distrikt. Na hladině Svitavy se tak zrcadlí zlatá fasáda obytné budovy s korunou tvořenou černým zábradlím, za kterým se skrývá komunitní zelená střecha.

2. místo / Zoo Praha – administrativní budova
Střecha jako refugium pro přírodu a zoologa
Místo realizace: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Výměra: 65 m2
Vltava opouští Prahu úzkým skalnatým kaňonem. Na strmých svazích díky své nepřístupnosti přežívají ostrůvky přirozené původní fauny a flóry…suchomilná teplomilná společenstva skalních výchozů. V samotném hrdle soutěsky naši předkové umístili dvě oázy přírody – zoologickou a botanickou zahradu. A právě v zoologické zahradě hl. m. Prahy se naskytla možnost nabídnout přírodě i člověku refugium – útočiště bezpečného divokého pobývání v okolní upravené krajině.

3. místo / Zelená oáza v pražském vnitrobloku
Místo realizace: Truhlářská, Praha 1
Výměra: 250 m2
Koncept zelené střechy administrativní budovy v samém centru Prahy 1 je založen na principu zelené oázy.  Výsadbou intenzivní vegetace po obvodu plochy a vytvořením obytných zón uvnitř vznikly prostory s dostatkem soukromí pro větší nebo menší skupiny. Naopak zvenčí je střešní zahrada vnímána jako kompaktní zelený ostrov.

3. místo / IQ OSTRAVA
Střešní zahrady s výhledem na vysoké pece
Místo realizace: Náměstí republiky, Moravská Ostrava
Výměra: 270 m2
Střešní zahrada na budově IQ Ostrava je místem odpočinku a relaxace pro zaměstnance, a to nejen během pracovní doby. Je totiž hojně využívána i pro firemní akce ve večerních hodinách. Terasa tak tvoří ostrůvek zeleně na budově, který plní mnoho funkcí, od enviromentálních po společenské.

Porotci se při hodnocení  zaměřili především na architektonické a technické řešení, správný výběr vegetace a také na udržitelnost projektuPorotci se při hodnocení zaměřili především na architektonické a technické řešení, správný výběr vegetace a také na udržitelnost projektuZdroj: se svolením Svazu zakládání a údržby zeleně

Kategorie Veřejná střecha extenzivní

1. místo / Extenzivní zelená střecha na ZŠ Václavovice
Výměra: 330 m2
Přístavbou a nástavbou budovy školy ve Václavovicích vznikla možnost pokrýt část budovy vegetací. Vystupující suterén byl zastřešen plochou střechou, na které je z části je terasa a na zbývající ploše extenzivní zelená střecha. Na zelené střechy je výhled z vyšších pater budovy. Kromě ekologické, ekonomické a estetické funkce plní tak zelená střecha i funkci edukační.

2. místo / Extenzivní střecha na panelovém domě v Brně
Příklad hodný následování
Místo realizace: Brno – Bohunice
Výměra: 281 m2, z toho kačírek 45 m2, vegetace 236 m2
Zelené střechy se dnes pomalu ale jistě stávají standardním požadavkem novostaveb rodinných domů i veřejných budov. Počet zelených střech na panelových domech bychom ale u nás zatím spočítali na prstech. Jedna vznikla v roce 2020 na osmipatrovém domě v brněnských Bohunicích, jako první svého druhu v Brně.

3. místo / Extenzivní střecha na panelovém domě v Táboře
Zelené střechy pro lepší hospodaření s dešťovou vodou
Místo realizace: Berlínská, Tábor
Výměra: 315 m2
Základní myšlenkou vytvoření zelené střechy na dvanáctipatrovém panelovém domě bylo zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. Většina dešťové vody totiž vsakuje do vrstev vegetačního souvrství a zůstává v nich zadržena, přebytečná voda odtéká do kanalizace s časovým zpožděním a utlumeně a ve srovnání s neozeleněnými plochami snižují zelené střechy špičkové odtoky.

Porotci se při hodnocení  zaměřili především na architektonické a technické řešení, správný výběr vegetace a také na udržitelnost projektuPorotci se při hodnocení zaměřili především na architektonické a technické řešení, správný výběr vegetace a také na udržitelnost projektuZdroj: se svolením Svazu zakládání a údržby zeleně


Kategorie Rodinná zelená střecha

1. místo / Pobytová střecha v Horních Bludovicích
Zelená střecha jako obraz za oknyZelená střecha na části prvního patra novostavby s rovnou střechou je viditelná z většiny místností a rámuje pohled do zahrady. Malá dřevěná terasa se sedacími schody je ideálním místem pro ranní kávu. 

Radnice s věží v Ostravě je největší v republice.
Nejvyšší, nejužší, nejdelší nebo nejzachovalejší. Desítka NEJ staveb

2. místo / Extenzivní šikmá zelená střecha v Miroslavi
Zelená střecha 3v1
Výměra: 191 m2
Majitelé rodinného domu v Miroslavi díky extenzivní zelené střeše ušetří náklady za klimatizaci i vytápění a zvýší účinnost střešních fotovoltaických panelů. Zároveň zvětší plochu zahrady o dalších dvě stě metrů čtverečních vegetace na střeše.  

Porotci se při hodnocení  zaměřili především na architektonické a technické řešení, správný výběr vegetace a také na udržitelnost projektuPorotci se při hodnocení zaměřili především na architektonické a technické řešení, správný výběr vegetace a také na udržitelnost projektuZdroj: se svolením Svazu zakládání a údržby zeleně

Čestné uznání za inovativní přístup k pracovnímu prostředí 

EXBIO PRAHA / Peristylium – zasklené střešní atrium pro subtropické rostliny