Vyplývá to ze statistik ministerstva dopravy ke konci loňského roku. Systém, který řidičům kromě pokut přiděluje za přestupky i trestné body, začal platit 1. července 2006.

Při svém zavedení vzbudil mnoho emocí a dodnes má hodně vášnivých zástupců i odpůrců. Podle řady odborníků přispěl k poklesu nehodovosti, podle kritiků je příliš přísný, složitý a administrativně náročný.

Body udělené za přestupky jsou zaznamenávány v registru řidičů, po získání 12 trestných bodů je trestem odebrání řidičského průkazu. O vrácení průkazu může řidič požádat po roce, pokud netrvá trest nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel uložený v trestním nebo přestupkovém řízení. Předtím ale musí absolvovat přezkoušení v autoškole. Body se ale mohou i odečítat, pokud řidič během 12 měsíců od naposledy zaznamenaných bodů nespáchá další bodovaný přestupek.

Ministerstvo dopravy chystá změny

Současně s desátým výročím bodového systému připravuje ministerstvo dopravy jeho rozsáhlou úpravu. Ta by obecně měla především zpřísnit postihy za nejzávažnější prohřešky. Maximální výše pokuty by například u řízení pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, řízení bez patřičného oprávnění nebo při způsobení závažné nehody měla vzrůst z nynějších 50 000 Kč na 75 000 Kč.

Změnu bodového systému letos v dubnu předložilo ministerstvo dopravy k projednání odborníkům i veřejnosti. Otázka výše pokut byla jednou z hojně komentovaných. Podle ministerstva dopravy řada lidí v připomínkách upozorňovala na skutečnost, že pro méně movité by takto vysoká pokuta mohla být likvidační, zatímco pro jiné řidiče jde o směšné částky. Tito lidé pak apelovali na to, aby výše pokut byla stanovena podle příjmu přistižených řidičů, nebo byla stanovována podle hodnoty vozidla.

O bod by se naopak mohl zvýšit příděl trestných bodů za překročení rychlosti mimo obec o 50 kilometrů v hodině a 40 kilometrů v obci. Řidič by v takovém případě mohl dostat šest trestných bodů místo pěti a pokutu úřad navrhl zvýšit až o 15 000 na 25 000 korun. Na maximálně pět tisíc korun by pak mohlo vyjít nepoužití bezpečnostního pásu, nebo nepřipoutání dítěte do autosedačky. Maximálně 10 000 korun pokuty ministerstvo navrhuje pro řidiče, kteří budou přistiženi při telefonování za jízdy.

Ministerstvo dopravy také plánuje jednodušší přístup ke stavu "konta". Nově má být požádat na jeho webových stránkách o zasílání informací o aktuální výši trestných bodů e-mailem či prostřednictvím sms.

Rozděluje společnost

Společnost je podle letošního lednového průzkumu agentury TNS Aisa rozdělena v názoru na přínos bodového systému. Zatímco 52 procent lidí se domnívá, že přispívá k bezpečnosti silničního provozu, 41 procent je přesvědčeno o opaku. Víc než polovina respondentů považuje bezpečnost na českých silnicích za dobrou, ovšem podle 37 procent je špatná. Lépe vnímají bezpečnost provozu muži, mladší lidé či řidiči.

Podle statistik ministerstva dopravy bylo ke konci loňského roku evidováno 539 277 řidičů, kteří mají na svém kontě alespoň jeden bod. Toto množství odpovídá zhruba osmi procentům všech registrovaných řidičů. Největší podíl bodovaných řidičů je v Ústeckém kraji (10,5 procenta), nejméně jich je v Praze (6,8 procenta). Vybodovaných řidičů, tedy těch, kteří získali 12 trestných bodů, bylo evidováno k 31. prosinci loňského roku 39 507.

Bodový systém má v EU zavedeno 23 zemí.