Cílem této spolupráce je společně vyvinout systém pohonu palivovými články a snížit investiční náklady, které jsou se vznikem této technologie spojeny. Každá ze společností bude do projektu investovat rovným dílem.

Strategie maximálního podílu sdílených konstrukčních řešení a úspor z rozsahu pomůže přivést první velkosériově vyráběné a cenově dostupné elektromobily poháněné palivovými články na světové trhy již v roce 2017.

Daimler, Ford a Nissan mají s prací na FCEV zkušenosti odpovídající v souhrnu šedesáti letům vývoje. Jejich automobily poháněné palivovými články najezdily v rámci testování již více než 10 milionů kilometrů po celém světě.

Stejně jako dnešní elektromobily poháněné elektřinou uloženou v bateriích jsou i vozy poháněné palivovými články úspornější než běžná auta a přispívají k diverzifikaci energetických zdrojů.

Elektřina pro pohon vozu FCEV vzniká přímo na jeho palubě v palivových článcích, v nichž se odehrává elektrochemická reakce mezi vodíkem uloženým ve speciální vysokotlaké nádrži a kyslíkem obsaženým ve vzduchu.

„Jsme přesvědčeni, že automobily poháněné palivovými články sehrají v budoucnosti mobility s nulovými emisemi ústřední roli. Prostřednictvím naší spolupráce zpřístupníme tuto technologii mnoha zákazníkům po celém světě," řekl prof. Thomas Weber, člen představenstva Daimler AG zodpovědný za výzkum pro celou skupinu a vývoj automobilů Mercedes-Benz.

„Spolupráce pomůže významně urychlit uvedení této technologie na trh za ceny dostupnější pro naše zákazníky," dodal Raj Nair, viceprezident Ford Motor Company pro globální vývoj produktů. „Z tohoto svazku budeme těžit všichni, protože výsledné řešení bude lepší, než jakého by kterákoliv společnost dosáhla osamoceně."