Přesně před rokem činil tento tržní podíl jen 3,3 %. Celkový trh se přitom v uplynulém měsíci propadl o 8,5 % v porovnání se stejným obdobím uplynulého roku, ale počet registrací vozů Hyundai poklesl jen o 2,2 %.

Allan Rushforth, viceprezident a výkonný ředitel společnosti Hyundai Motor Europe, k tomu poznamenal: „Naším plánem pro letošní rok je stabilizovat tržní podíl z roku 2012 ve výši 3,5 %, takže pozitivní lednové vykročení do nového roku je pro nás povzbuzením."

Hyundai plánuje pro letošní rok významné investice do svých evropských provozů, aby vybudoval ještě pevnější základy pro budoucí růst.

Například v tureckém závodu Hyundai je v současnosti realizována investice ve výši 475 milionů eur, která zvýší roční kapacitu výroby ze 120 000 na 200 000 vozů.