Obsáhlý report na 349 stranách analyzuje záznamy z dopravních nehod za celých padesát let. Z nich vyplývá, že ženy řidičky mezi 21 a 30 lety věku čelí o 25,9 % vyšší pravděpodobnost než muži, že při totožné nehodě zemřou.

Studie ovšem rovněž prokázala, že tyto rozdíly se postupem času stírají. V důchodovém věku, kolem 70 let, pak již muži dokonce umírají častěji než ženy, a to o 1,4 %.

Tato zjištění dávají smysl, neboť tělesná konstituce mladých mužů je mnohem silnější než u mladých žen, takže mají větší šanci, že přežijí náraz o stejné síle.

Pokud se sloučí všechny věkové kategorie i všechna možná místa k sezení v automobilu, čelí podle statistik ženy o 17 % většímu riziku, že při nehodě zemřou.

Dobrou zprávou naopak je, že celkově se riziko smrti při autonehodě snížilo od roku 1955 do roku 2002 hned o 42 %, a to díky airbagům, lepším bezpečnostním pásům i dalším technickým vymoženostem.