Z vysokopevnostní oceli chce vyrábět až 25 % součástí pro své nové modely (měřeno podle hmotnosti). Ve velkém začne tuto ocel využívat v roce 2017 v rámci jedné ze svých iniciativ, jejichž cílem je snížit celkovou hmotnost vozů. 

Společnost Nissan ocel s pevnostní v tahu 1,2 GPa a vysokou tvárností poprvé použila při výrobě nového modelu Infiniti Q50, který se v Severní Americe začne prodávat již v tomto 2013.

Dokud tento vyspělý materiál nebyl k dispozici, výroba složitě tvarovaných součástí z vysokopevnostních ocelí byla značně komplikovaná. Společnost Nissan je zatím jediným výrobcem automobilů , který tyto materiály používá. 

Díky změně materiálů a souvisejícím úpravám konstrukce by se měla o 15 % snížit celková hmotnost vozů Nissan. 

Zároveň to bude znamenat, že na výrobu jednoho vozu bude zapotřebí méně materiálu než dosud. Změna materiálu navíc nebude vyžadovat velké změny ve výrobních závodech - po menších úpravách bude nadále možné používat stávající výrobní linky. V konečném důsledku se tedy sníží celkové náklady na výrobu jednoho vozu.