Výrobce automobilů totiž vytvořil v jihoamerické Brazílii uhlíkový rezervoár. Ve spolupráci s tamní společnosti ONF financuje znovuzalesnění amazonského pralesa. „Soukromá rezervace přírodního bohatství, která na základě této dohody vzniká, bude významnou výzkumnou základnou amazonského prostředí, jenž podle expertů představuje více než padesát procent pozemské biodiverzity naší planety,“ vysvětluje mluvčí Peugeotu Radka Matthey.

Na 1800 hektarech bývalých pastvin byly vysazeny dva miliony stromů. Navíc bylo zachováno 7000 hektarů přirozeného lesa a 1200 hektarů dalších lesních oblastí. Při osázení bylo použito více než 50 původních druhů dřevin, což je pro podobný typ projektu rekordní počet. „Do dnešního dne bylo v biomase uloženo 111 000 tun CO2, podle laboratorní analýzy provedené podle metodologie Mezinárodního klimatického panelu,“ dodala Matthey.

Toto soukromé chráněné území se navíc začlení do ekologického koridoru navrženého státem Mato-Grosso a Programu spojených národů pro životní prostředí určeného k propojení mezi ekosystémy s velkou biodiverzitou, které jsou domovem řady druhů místní fauny. Propojení jim dává prostor potřebný pro lov, získání potravy a reprodukci a zajistí zachování těchto druhů.

Automobilka se snaží do projektu zapojit především mladé lidi. V letech 2001 až 2008 se s projektem v rámci programu environmentální výchovy seznámilo 2300 žáků základních škol z oblasti. Na vyšší výzkumné úrovni se projektu účastnilo více než 150 studentů z univerzit ve Francii a Brazílii, kteří v terénu prováděli individuální nebo týmové vědecké výzkumné práce z řady oborů, či zpracovávali své doktorandské práce.