Jen 
v menšině jde o privátní akciové společnosti nebo s. r. o. „Súsky" tak obhospodařovaly kromě silnic druhých a třetích tříd i komunikace vyšší úrovně. A pokud jim síly nestačily, najímaly si dál soukromníky.

V letošním roce ale ministerstvo dopravy vyhlásilo na údržbu silnic veřejnou soutěž: jde o čtyřletý kontrakt na tři úseky v Karlovarském a dva ve Zlínském kraji. Na západě Čech vyhrála dosavadní súska, na Zlínsku ale vyjedou na silnice „skuteční" soukromníci – firma AVE CZ, která až dosud prováděla úklid hlavně ve městech. „To nové, resp. jiné je, že v případě dvou oblastí ve Zlínském kraji nemá soukromá firma (AVE) smluvní vztah s ŘSD, ale v rámci pilotního projektu řešení zimní údržby s ministerstvem dopravy," říká mluvčí ŘSD Martina Vápeníková.

Strach 
z neznámého

Vstup prvního soukromníka na trh ale vyvolal podobný efekt, jako když na koleje vyjely první soukromé rychlíky. „Súsky" si stěžují, že přicházejí o práci, a řidiči netuší, zda zimní údržba bude lepší, či horší, než jakou dosud předváděl erár. Množí se i fámy o tom, že AVE CZ i karlovarská súska budou kvůli novým smlouvám odklízet sníh pomaleji a méně často.

To ale odmítá jak ŘSD, tak i soukromé AVE CZ. „Nově uzavřená smlouva na údržbu silnic v Karlovarském kraji nestanovuje žádné odlišné lhůty od těch, které stanoví platná vyhláška," zdůrazňuje mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. Pevnými termíny, kdy musí vyjet, je vázáno i AVE CZ. „ Ve smlouvě jsou mimo jiné uvedeny konkrétní pokyny k zásahům na silnicích, především jasně stanovené časy výjezdu, do kterých musí posypová vozidla vyjet," zdůrazňuje Jana Vondráková, ředitelka komunikace AVE CZ. Podle ní chce firma jako první soukromník na trhu naopak vsadit na kvalitu. Do provozu pošle třeba sypače vybavené on-line satelitní navigací, která umí v reálném čase sdělovat, kde se sypač nachází a zda v danou chvíli pluží, či sype. V přímém přenosu tato data uvidí úředníci ministerstva a mohou je kontrolovat.

První efekt nástupu soukromníků se však už ukázal. Stát ušetřil: za pět úseků chtěl utratit 224 milionů korun, nakonec zaplatí jen 176 milionů. Státní kasa tak uspoří 48 milionů za pět let. Pokud se soukromníci osvědčí, soutěžení by mohlo pokračovat, vytipováno je dalších 58 oblastí v ČR.

Zimní údržba v krajích.

Milan Dont pro Deník:

Sněží? Sypač musí vyjet do 30 minut

Praha /ROZHOVOR/ - Kvůli pravidlům EU
i českým zákonům už nemáme jinou možnost než údržbu silnic transparentně veřejně soutěžit. V rozhovoru pro Deník to říká ředitel odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy Milan Dont.

Proč se ministerstvo rozhodlo poprvé v historii soutěžit přímo údržbu některých silnic?
Republika je dnes rozdělena na dvě části. V jedné zůstaly Správy a údržby silnic, které zřizují kraje, a v druhé části byly súsky zprivatizovány do akciových společností či společností s ručením omezeným. Není to tedy úplně revoluce s nástupem soukromníků. Tam, kde byly transformace provedeny, už ŘSD soutěží údržbu silnic nyní. Ale nejsme nadšeni ze situace, kdy se to v polovině regionů soutěží tak a ve druhé onak a nelze jednotným způsobem řídit kvalitu, financování a dohled nad údržbou. Tím, že nyní soutěží údržbu přímo ministerstvo dopravy, se podmínky sjednocují.

Hlavní motivací je tedy sjednotit zimní údržbu. Je pravda, že máte vytipováno 58 úseků, které by se v budoucnu takhle přímo mohly soutěžit veřejně?
Je to tak. Republika není soutěžena po krajích, to by byly obrovské celky a docházelo by k diskriminaci jiných hráčů, než to dělají dnes, protože by na krajskou velikost nebyli připraveni množstvím techniky. Dostáváme se tedy na soutěžení území o velikosti okresů, aby to bylo území, které dokáže obsáhnout jeden dispečer, který zná svoje komunikace. Druhá věc je, že nám legislativa EU i naše ani neumožňují, abychom do budoucna zadávali údržbu silnic bez soutěžení.

Objevily se spekulace o tom, že
 v nových smlouvách jsou měkčí podmínky a tím, že stát ušetří, se opozdí a zhorší úklid.
Musím naprosto odmítnout černé scénáře, které se objevily v médiích. Nijak jsme neupravovali doby, dokdy musí být uklizeno. Termíny zůstávají stejné: po takzvaném zjištění závady ve sjízdnosti musí vozidlo vyjet do třiceti minut a do dvou hodin musí být zmírněny následky nepříznivého stavu na rychlostních silnicích a do tří hodin na silnicích I. třídy.

Jsou v nových smlouvách zpřísněny sankce?
Samozřejmě. Například máme definováno, s jakou minimální mechanizací musí daná firma disponovat. Pokud nebude schopna kvůli malému počtu mechanizace dostát svým závazkům a nedojde 
k odklizení sněhu, dojde k finanční srážce. Dostane méně peněz na měsíčním paušálu. Pokud by nedošlo k odstranění problému, sankce pokročí až k padesáti procentům paušálu a považuje se to za vážné porušení. Jakmile firma nastřádá tři vážná porušení, může to být důvod k rozvázání smlouvy. Jsou tam samozřejmě i další sankce.

JAN KLIČKA
ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU