Zájemci se mohou obrátit přímo na podnikový archiv v Mladé Boleslavi. Lze tak například zjistit čísla podvozku a označení motoru, ale často i původní barvu či výbavu při prodeji, dokonce i jméno prvního majitele. Každý certifikát získá sériové číslo, je podepsán vedoucím archivu a je vystaven na jméno žadatele.

Vystavení úplného certifikátu stojí 1210 korun. Pokud nelze zjistit všechny informace, činí cena 968 korun. U vybraných vozů, například u výstavních exponátů, je možné získat i kopie dostupných archivních podkladů.

Majitelé historických škodovek mohou v podnikovém archivu získat certifikát ke svému vozu.

Podnikový archiv Škoda dokumentuje historii české automobilky od roku 1895. Vedle prospektů, ceníků, fotografií, návodů k obsluze, literatury a technických podkladů se ve fondu sbírky nacházejí právě i originální evidenční knihy vozů. 

Archiv je jako součást Škoda Muzea doma ve zhruba 100 let starých bývalých výrobních halách společnosti v Mladé Boleslavi. Kromě prospektů, fotografií a evidenčních knih vozů a motorů lze v podnikovém archivu najít i další materiály, například katalogy, tiskové zprávy, smlouvy, kupříkladu mezi Laurinem a Klementem, zakladateli automobilky, i důležitou korespondenci a osobní podklady významných vedoucích zaměstnanců.

Koncem roku 2012 bylo Škoda Muzeum koncipováno zcela nově, jako multimediální svět značky, když prošlo rozsáhlou modernizací. K dispozici jsou tři tematické oblasti se 46 historickými vozy, několika stovkami jednotlivých exponátů a dobových filmů, fotografií a dokumentů.