V Evropské unii každoročně zemře při nehodách více než 25 tisíc osob, dalších zhruba 135 000 tisíc lidí utrpí těžké zranění. Podle švédských odborníků by každá osmá oběť dopravních nehod mohla žít, pokud by byla včas dopravena do nemocnice.

Jedním z nadějných opatření, jak citelně snížit počty zbytečně zemřelých, je veřejný systém tísňového volání eCall. „V městských oblastech by měl snížit dobu příjezdu záchranářů na místo neštěstí až o 40 procent a ve venkovských oblastech dokonce o polovinu,“ věří Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Díky včasnému nahlášení dopravních nehod by se podle něj měla zmírnit rizika vzniku zácpy.

Systém bude povinně instalován od 31. března letošního roku do všech nových typů osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. K plnému rozšíření služby systému eCall do všech vozidel obou kategorií bude docházet pozvolna. Dříve schválené modely mohou výrobci nouzovým tlačítkem dovybavit dobrovolně. Evropská komise slibuje, že cena instalace nepřesáhne dva a půl tisíc korun.

O pomoc si automobil vybavený systémem eCall zavolá automaticky. „Nicméně jeho řidič může přivolat pomoc i jiným motoristům, ale také zraněným cyklistům nebo chodcům,“ upřesnil Budský. Systém totiž může být aktivován i ručně stisknutím tlačítka SOS na palubní desce.

Systém bude jako veřejná služba tísňového volání v rámci celé Evropské unie zdarma. Organizace činnosti systému tísňových služeb zůstává plně v pravomoci jednotlivých členských států. Odhadované náklady na modernizaci center tísňového volání činí v průměru přibližně 28 milionů korun na členský stát.