Výhradním poskytovatelem je pojišťovna QBE.

Pojištění proti ztrátě hodnoty TruckGAP kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a jeho obecnou hodnotou v době vzniku pojistné události, kterou může být krádež, živelná událost či havárie. „Pokud má majitel vozu sjednané pouze samotné havarijní pojištění, vyplatí mu havarijní pojišťovna při vzniku pojistné události částku odpovídající aktuální tržní hodnotě vozidla. Ta ovšem může být po 3 letech užívání na zlomku jeho původní ceny," říká Tomáš Horák, Motor Portfolio Manager CEE pojišťovny QBE. „Pojištění TruckGAP zajistí majiteli doplacení rozdílu mezi aktuální tržní hodnotou vozu a jeho původní pořizovací cenou. Pojištění lze uzavřít na 3, 4 nebo 5 let."

Pojištění TruckGAP vychází z pojistného produktu EuroGAP, který však lze sjednat jako doplněk havarijního pojištění pouze pro osobní automobily. Majitelé nákladních aut a autobusů tedy jistotu až 100% návratnosti investice do vozidla dosud neměli. Díky TruckGAP lze nyní pojistit vozy do hmotnosti 32 tun, včetně vozů přepravujících nebezpečné materiály. Vozidlo je pojištěno od data převzetí či sjednání pojištění, které je možné uskutečnit do 150 dnů od pořízení vozu. TruckGAP je nabízen jak pro nová, tak i ojetá nákladní auta a autobusy do 6 let od první registrace.