Nejen tyto údaje vyplývají z aktuálních statistik AAA Auto, které vypracovalo přehled vývoje výbav jimi prodávaných vozů v České republice, na Slovensku a v Rusku za posledních pět let.

Z tohoto přehledu vyšlo najevo, že zatímco před pěti lety byla vybavena v České republice systémem ABS přibližně polovina prodávaných vozidel, v letošním roce jej má ve výbavě už více než 80 % prodávaných automobilů.

Obdobný vývoj je možné pozorovat také u ostatních bezpečnostních, elektronických a komfortních prvků výbavy vozu. Za tímto trendem lze hledat nejen stále náročnějším požadavky zákazníků, ale také vývoj automobilového odvětví jako celku.

Lidé rovněž začali více kupovat vozy obsahující lepší elektronickou výbavu, než tomu bylo dříve. Za zmínku stojí skutečnost, že již téměř každý desátý vůz má zabudovanou navigaci, a to i přes silnou konkurenci v podobě navigace přenosné a navigace v mobilních telefonech.

Jen v Rusku mají vestavěnou navigaci stále v průměru pouze 4 automobily ze 100, protože pro celou řadu vozidel neexistují mapové podklady této země.

V pětině vozidel prodaných v ČR navíc napomáhají řidičům při parkování parkovací asistenty a rovněž tempomat se těší zvýšené přízni řidičů, kdy z původních 6 % vozidel, jež jej měly k dispozici, dosahuje v současnosti podíl automobilů vybavený tímto prvkem dokonce 31 %.

S širší nabídkou vozů začali zákazníci rovněž více nakupovat automobily s výbavou, která jim zajišťuje vyšší komfort při cestování. Klimatizaci tak nyní lze najít v 77 % prodaných automobilů v České republice, 76 % na Slovensku a dokonce 86 % v Rusku.

Velmi výrazný rozdíl se vyskytuje v podílu automobilů vybavených vyhřívanými sedadly. Zatímco v Rusku jsou jimi vybavena v průměru 3 vozidla z pěti, v České republice i na Slovensku se jedná o necelých 20 %.