Myslete na pojištění

Ještě než vyrazíte za hranice, ověřte si, jestli vám v dané zemi platí povinné ručení. I když platí téměř po celé Evropě, je dobré se podívat na úplný seznam zemí, který najdete jednoduše na vaší zelené kartě.

S policií, nebo bez?

Pokud v zahraničí nabouráte, nebo někdo nabourá do vás, budete řešit otázku, jestli přivolat na místo policii, nebo jen sepsat záznam o dopravní nehodě. Obecně platí, že byste měli policii k nehodě přivolat, když se někdo zraní nebo zemře, když je škoda vyšší než 100 000 korun, když zničíte například silnici nebo značky, když je některý řidič opilý nebo pod vlivem drog nebo když se prostě nemůže dohodnout na tom, kdo za nehodu může. Každopádně pokud policie k nehodě přijede, sepíše protokol o tom, co se stalo a bude chtít po vás, abyste ho podepsali. „Dokument podepište, jen pokud mu budete rozumět. Pokud ne, připište do protokolu vlastními slovy česky, co se stalo, a až potom podepište.“

V jakém jazyce sepsat záznam?

Formuláře v celé Evropě mají stejný obsah. Pokud stačí sepsat záznam o dopravní nehodě, tak ho každý vypíše ve svém jazyce. Před oddělením originálu od kopie nezapomeňte označit okolnosti nehody a uvést počet zaškrtnutých bodů. „Všechno si opět pečlivě přečtěte a zkontrolujte. Pokud nebudete něčemu rozumět, do poznámky v bodě číslo 14 v češtině uveďte, že textu nerozumíte. Až potom podepište.“

Pokud budete mít nehodu s tahačem, který má za sebou návěs, zapište si nebo vyfoťte všechny registrační značky, tedy tahače i návěsu. Pokud je viníkem nehody někdo jiný, opište si nebo vyfoťte jeho zelenou kartu.

Foťte a natáčejte

Ať už k nehodě policie přijede, nebo ne, vždy je nejlepší vše natočit nebo nafotit. Čím víc materiálu, tím líp. V tomto velmi pomáhají chytré mobilní telefony. Díky tomu, že všechno zdokumentujete, můžete předejít nejasnostem při řešení nehody.

Škody nahlaste pojišťovně

Pokud za nehodu můžete vy, škodu jednoduše nahlásíte vaší pojišťovně. Pokud za nehodu může někdo jiný s cizí poznávací značkou, musíte škodu hlásit jeho pojišťovně, kde má povinné ručení, které vám škodu zaplatí.

Pramen: Direct pojišťovna