Zaprášená auta vypadají už na první pohled zcela nová, jako by právě sjela z výrobní linky. Na otázku, proč jsou ale auta odložená na neoznačeném parkovišti, místo aby sloužila dychtivým zákazníkům, však patrně existuje jednoduchá odpověď.

V několika z přibližně 60 odložených aut (z toho 26 kusů Modelu 3), jsou za okny vidět papírové seznamy pocházející z výstupní kontroly kvality. Na těchto papírech jsou potom vyznačeny různé výrobní závady, kvůli kterým nemohly Tesly opustit továrnu běžným způsobem, ale místo toho byly odloženy do „depozitáře“.

Samozřejmě netřeba zdůrazňovat, že se musí jednat o závady poměrně velkého rozsahu, které se nedají jednoduše napravit. Jeden vůz má dokonce na čelním okně nápis „Structure“ patrně odkazující na nějaký problém s nosnými prvky.

Zda se opravdu jedná o odkladiště zmetkových kusů, to lze přesto jen odvozovat asi není možné očekávat, že by se samotné vedení Tesly k existenci parkoviště pro "zmetky" nějak vyjádřilo. Najdou se i zdroje, které tvrdí, že se jedná o auta připravená na tiskové konference. V takovém případě však neexistuje vysvětlení pro seznamy z kontroly kvality.

Zlí jazykové pochopitelně věští obrovské potíže s výrobní kvalitou a dávají Teslu hrobníkovi na lopatu, ale pár aut uschovaných kdesi na parkovišti nemusí vůbec nic znamenat. Ještě před zahájením sériové výroby (která se u Modelu 3 opožďuje), vyrobí každá automobilka několik kusů takzvané „nulté série“ které mohou trpět rozličnými problémy.