Rozsáhlý soubor téměř sta otázek byl přeložen do 24 jazyků, zúčastnilo se jej zhruba 55 tisíc respondentů ze všech pěti kontinentů a podařilo se získat informace o více než 120 tisících historických vozidlech. Průzkum proběhl ve druhém pololetí loňského roku, a to ve třech skupinách respondentů – mezi majiteli a příznivci historických vozidel, kluby, u profesionálních subjektů zabývajících se renovací a prodejem veteránů a u aukčních síní a muzeí těchto dopravních prostředků. Co ukázaly výsledky Majitel historického vozidla v ČR utratí ročně téměř 50 000 Kč za údržbu a provoz svého vozidla (vozidel), 10 690 Kč za účast na veteránských akcích a dalších 12 460 Kč za položky související s jeho zájmem o historická vozidla, jako jsou členské klubové poplatky, předplatné časopisů a nákup knih, návštěvy muzeí atd. Pro srovnání, celosvětový průměr u první částky je 3800 eur (cca 98 800 Kč), celkové výdaje pak 4858 eur (cca 126 308 Kč). Průměrný roční proběh historického automobilu je v ČR 770 km, u motocyklů 296 km, celosvětově pak 1413 km, respektive 878 km. Nižší proběhy v ČR jsou dány i nižšími dojezdovými vzdálenostmi souvisejícími s rozlohou naší republiky. Téměř 8 z 10 majitelů historických vozidel navštěvuje pravidelně muzea, zaměřená na tyto dopravní prostředky, což odpovídá celosvětovému průměru, za vstupné utratí ročně 1320 Kč. Všech akcí historických vozidel se u nás účastní téměř 90 % majitelů těchto vozidel s útratou přibližně 11 860 Kč ročně a strávením v průměru 4,3 noci ročně v ubytovacích zařízeních. Nejvíce se jedná o hotely (44 %), dále pak o penziony (35 %), následuje ubytování v kempu či karavanu. Průměrná cena majiteli nově zakoupených historických automobilů ve sledovaném období byla 346 000 Kč, přičemž 72 % se realizovalo za méně než 270 000 Kč. U motocyklů je to 103 000 Kč a 64 % nákupů bylo za méně než 81 000 Kč. Vozový park historických vozidel se skládá v 51 % z osobních automobilů, 35 % tvoří motocykly, zbytek připadá na jiné typy, jako jsou mopedy, nákladní automobily, autobusy a vojenská vozidla. Průměrné stáří historických automobilů je 56 let, motocyklů 64 let. Podle očekávání mezi nejběžnější značky automobilů patří Škoda (průměrná cena 276 000 Kč), Tatra (797 000 Kč), Mercedes-Benz (511 000 Kč) a Fiat (149 000 Kč). Nejrozšířenější v ČR jsou historické motocykly značek Jawa (111 000 Kč) a ČZ (105 000 Kč). Tyto ceny vycházejí z odhadů samotných vlastníků historických vozidel, a proto je nutno je brát jako orientační. Více než 87 % automobilů je registrováno pro silniční provoz, u motocyklů pak 76 %. Historická vozidla jsou nejvíce používána pro organizované vyjížďky (50 %) a pak pro individuální vyjížďky ve volném čase (44 %). K běžnému provozu nebyla denně používána žádná historická vozidla. Přibližně 24 % automobilů je v původním stavu (motocykly 27 %), 40 % je renovováno (47 %) a 15 % vyžaduje renovaci (10 %). Průměrný věk vlastníka historického vozidla je 52 let, 75 % z nich pracuje, 21 % je v důchodu. Více než třetina majitelů žije na venkově. Celých 38 % vlastníků historických vozidel (tedy podle definice FIVA starších 30 let) zároveň vlastní i tzv. young timer (stáří vozidla 20–29 let, autentický stav). Nejvíce zastoupenými značkami jsou Škoda, Mercedes-Benz, VW a BMW, u motocyklů pak Jawa, Kawasaki a Yamaha. Řidiči historických vozidel jsou podle očekávání disciplinovanými účastníky silničního provozu, jen 2 % z nich mělo ve sledovaném období silniční nehodu, většinou šlo o následky v podobě drobných oděrek na karoserii (50 %), jen v 15 % vznikla velká škoda. Pramen: Autoklub ČFR