V některých evropských zemích pokládají elektrické koloběžky za chodce, v jiných za jízdní kola, v dalších jsou uváděny v kategorii moped a někde dokonce tvoří speciální segment. Vyplývá to z materiálu Centra dopravního výzkumu, který tak může posloužit jako jakýsi náklad, jak s těmito dopravními prostředky v tom či kterém státě zacházet.

„V České republice platí stejné povinnosti pro jezdce na elektrokoloběžce jako pro cyklisty. Jedná se tedy například o povinnost používat za jízdy ochrannou přilbu do 18 let věku, dále o fakt, že pohybovat se po chodníku mohou jen osoby ve věku do 10 let a nutnost dodržet povinnou výbavu," říká Tomáš Neřold, vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Elektrokoloběžka je u nás způsobilá k provozu na pozemních komunikacích pouze pokud je její maximální výkon nižší nebo roven 250 Wattů a rychlostní limit je maximálně 25 km/h. Jakákoli úprava uvedených parametrů elektrokoloběžky nad legislativně stanovenou mez znemožňuje její použití na pozemních komunikacích,“ dodává Neřold.

Tento limit samozřejmě splňuje také produkt nabízený v oficiálních dealerstvích automobilky Seat. Model eKickScooter 65 má baterii, která zvládne ujetí 65 kilometrů. K dispozici je pak i levnější elektrokoloběžka této značky s dojezdem 25 kilometrů. Prvně jmenovanou si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii. 

Konec vyhrazeného pruhu pro cyklisty
Cyklistická sezóna začíná: Víte, jak se chovat u konce vyhrazeného pruhu?

Z výsledků šetření o pravidlech pro elektrokoloběžky, které letos v září provedlo Forum of Europeam Road Safety Research Institutes (FERSI), vyplývá, že se legislativní přístup k elektrokoloběžkám mezi jednotlivými zeměmi poměrně liší.

"Ve většině dotazovaných zemí se elektrokoloběžky řadí mezi jízdní kola. Některé země, jako je Rakousko, Německo, Francie a Španělsko, mají elektrokoloběžky v samostatné kategorii. Co se týká věkového omezení, v polovině dotazovaných zemí není používání elektrokoloběžek omezeno věkem. Ze zemí, kde je používání omezeno věkem, je nejpřísnější Itálie, kde smí na elektrokoloběžkách jezdit osoby starší 18 let a mladší mohou pouze pokud jsou držiteli řidičského oprávnění na moped,“ říká  Veronika Valentová, ředitelka divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV.

Přehled legislativy o elektrokoloběžkáchPřehled legislativy o elektrokoloběžkáchZdroj: CDV

Dvacítka je obvyklý limit

Ve všech zemích, s výjimkou Maďarska, je stanovena pro elektrokoloběžky nejvyšší dovolená rychlost 20 nebo 25 km/h. Rychlostní limit závisí i na tom, na jakých komunikacích je elektrokoloběžka používána. V Itálii je například nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h na smíšených pěších a cyklistických stezkách, na pěší zóně je nejvyšší dovolená rychlost 6 km/h. Ve Finsku a v České republice je nejvyšší dovolená rychlost elektrokoloběžek 25 km/h. Pokud jede rychleji, je klasifikována jako moped.

Ve většině zemí se předpokládá, že řidiči elektrokoloběžek budou využívat dopravní infrastrukturu určenou pro jízdní kola (pokud je k dispozici). V Belgii a ve Švédsku jsou povoleny elektrokoloběžky i na chodníku, pokud nejezdí rychleji než chodci. Ve Finsku mohou řidiči elektrokoloběžek používat chodník, pokud je jejich maximální rychlost 15 km/h.

Vůz je ve sbírkách Technického muzea v Brně
Před čtyřiceti lety vznikal první československý elektromobil. Překvapivě v Brně

Ve dvou třetinách dotazovaných zemí (10 zemí z 15) nejsou řidiči elektrokoloběžek povinni používat přilbu. V Rakousku, České republice, Francii a ve Švédsku je to povinné pro děti, respektive mládež: v Rakousku pro řidiče mladší 12 let, ve Švédsku pro řidiče mladší 15 let a v České republice pro řidiče mladší 18 let. Ve Francii je možno jet na elektrokoloběžce od 12 let, přičemž musí řidiči nosit přilbu do 18 let a musí být doprovázeni dospělou osobou.

Experti nabádají při jízdě na elektrokoběžce k velké ostražitosti: „Jízda na elektrokoloběžce má svá specifika, zejména dávání znamení o změně směru jízdy je pro řadu osob nepoměrně náročnější než v případě jezdců na jízdních kolech či elektrokolech,“ říká Ing. Lukáš Kadula z oblasti hodnocení bezpečnosti a strategií CDV a dodává: „Přestože je jízda na elektrokoloběžkách čím dál populárnější, zejména mezi mladou generací, patří jejich řidiči k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Bohužel již v České republice došlo také ke smrtelným nehodám s účastí řidičů elektrokoloběžek, Na trhu se nabízí řada dopravních prostředků, které na pohled vypadají jako elektrokoloběžky, některé z nich dosahují rychlosti i 100 km/h! Před používáním těchto vozidel v silničním provozu, s ohledem na platnou legislativu, a především bezpečnost silničního provozu, bych však důrazně varoval," uzavírá.