Buďte k sobě upřímní

Zní to úsměvně, ale opravdu si upřímně odpovězte na otázku: Je dům opravdu to pravé pro mě? Počítejte s tím, že i zbrusu nová stavba bude potřebovat pravidelnou péči. Jednou za týden či dva je nutné posekat trávník, keře potřebují párkát za sezónu přistřihnout, okapy je nutné pročistit, dřevěná okna natřít. Jednou za rok bude nutné zajistit návštěvu kominíka, počítat musíme celkově s poněkud náročnějším úklidem… Pak je tu dojezdová vzdálenost a určité omezení společenského života. Kdo chce chodit každý večer do restaurací, divdla, kina či do klubu, neustálé pendlování mezi domem a městem ho dříve či později otráví. Na druhou stranu kdo si rád po celodenním pracovním zápřahu dopřeje klid bez hluku sousedů a největším relaxem je pro něj vzít do ruky sekačku nebo sekeru na dříví, najde v rodinném domě to správné zázemí. Záleží na prioritách, které bychom si měli před stavbou domu srovnat.

Prověřte si pozemek

Prvotním impulsem ke stavbě domu bývá dost často pozemek. Krásné místo, které si vyhlédneme při projížďce na kole, kousek zeleně, kolem kterého chodíme každý den a on je teď na prodej… Nicméně než podepíšete kupní smlouvu na parcelu, zjistěte si o ní co nejvíce informací. Ne každý pozemek je určený ke stavbě domu, i kdyby to prodávající tvrdil sebepřesvědčivěji.

Jak poznat, že je parcela skutečně stavební? Informaci zjistíte prostudováním platného územního plánu, kde je přesně stanoveno, které pozemky v lokalitě jsou stavební, a které nikoli. Územní plán obsahuje vždy i přesné vymezení toho, co lze na daném pozemku stavět (procentuální zastavitelnost, max. výška hřebene, sklon střechy atd.) V grafické části územního plánu zjistíte i ochranná pásma, záplavové oblasti a další limity pozemku. Uzemní plány má většina obecních/stavebních úřadů na svých stránkách v plném znění. Pokud ne, je potřeba vypravit se na stavební úřad osobně.

V ideálním případě by měly být také zkolaudované veškeré sítě, čili elektřina, voda, kanalizace, případně plyn. Pokud tomu tak není, je potřeba zjistit si skutečný stav předpokládané výstavby a kolaudace. Nikdy nedejte na ujištění majitele nebo realitní kanceláře, že se vše rychle dodělá, pokud nejsou sítě zkolaudovány, nedostanete stavební povolení. Jediné místo, kde získáte skutečně relevantní informaci, je opět stavební úřad.

Zvažte své finanční možnosti

Kamenem úrazu při stavbě rodinného domu jsou, bez většího překvapení, peníze. Velká část investorů má pod vidinou vysněného domu nasazené růžové brýle, nicméně čísla hovoří jasně. Průměrná cena za metr čtvereční typového projektu se pohybuje cca kolem 20 000 korun na klíč, obvyklejší je ale částka kolem 25 000 korun, u individuálních projektů je to spíše 30 000 korun a víc, přičemž mluvíme o standardním provedení, žádný luxus. S cenou samotného domu stavebníci obvykle počítají, neradi si ale připouštějí nemalé „doplňkové" výdaje. Dům s sebou nese i nutnost zafinancovat oplocení, příjezdovou cestu, pohon brány, samozřejmě nábytek, a to pro začátek minimálně ten vestavěný. Počítat bychom měli i s určitou finanční rezervou, odborníci doporučují mít v záloze asi 10 % původní odhadované ceny, a to především v případě, že dům je řešený subdodavatelsky.

Promyslete způsob realizace

Právě subdodavatelský systém dodávky domu, tzn., že několik firem provádí jednotlivé práce, je velmi oblíbený, protože oproti realizaci na klíč přináší určitou finanční úsporu, vyžaduje ale náročnou koordinaci a kontrolu prací a v návaznosti na to s sebou nese i problém prokazování záruk. Reliazce na klíč je nepochybně nejsnazší cestou k rodinnému domu, je ale logicky nejdražší. Na druhou stranu dostane komplexní záruku na stavební dílo.

Svépomocná výstavba je obecně v naší zemi poměrně oblíbená, musíme ale zvážit své možnosti/schopnosti a cenu svého času. Navíc ne každá technologie se pro svépomoc hodí…

Chtějte reference a odborný dohled

Dům se totiž už dnes automaticky nerovná zděná stavby. Na výběr máme kromě oblíbeného zdění také dřevostavby, systém ztraceného bednění, domy z masivních prefabrikovaných dílců… Můžeme si vybrat jednovrstvou či vícevrtsvou konstrukci, difuzně otevřenou či uzavřenou… Pro laika jsou to náročná rozhodnutí, proto by je měl dělat se zkušeným partnerem. U individuálního domu by to měl být architekt s širokou základnou ověřených smluvních partnerů, u typového projektu zase realizační firma s dostatkem referencí a pokud možno vzorovým domem, kde si technologie vyzkoušíme naživo. Ohlídejte si rovněž předávací kalendář (postupné předávání částí stavby je například nutné pro uvolňování hypotečního úvěru), termín dokončení, ale také termíny začátku stavby.

Rozhodně se vyplatí před stavbou zajistit si nezávislý dohled. Ze zákona je povinnost mít stavební dozor pouze v případě, že si stavbu provádíme svépomocí a nemáme pro tuto činnost oprávnění a kvalifikaci. V případě realizace výstavby stavební společností zákon dozor nevyžaduje, protože za řádné provádění stavby nese plnou odpovědnost prováděcí firma, přesto i v tomto případě je jeho role opodstatněná, protože hájí po celou dobu výstavby zájmy investora, měl by upozorňovat na případné nedostatky a samozřejmě pomoci při následné reklamaci.