Nyní ve městě připravují strategický plán rozvoje Bíliny a podnětů k řešení se tam objevilo hodně. Vše je rozděleno do několika témat a také priorit.

Do místního šetření se zapojili samotní obyvatelé, a to prostřednictvím dotazníků. Vznikly pracovní skupiny, které vše v daných oborech zpracovaly a výsledkem je návrh strategie rozvoje, kterou budou schvalovat radní a následně zastupitelé.

Na přípravě strategického plánu se podílela Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje

A právě ta ho společně s vedením města v pondělí představila veřejnosti. Zájem o prezentaci, která proběhla v zasedací místnosti na radnici, kde probíhají také zastupitelstva, měla ale pouze hrstka občanů. Nicméně právě oni přišli s konkrétními problémy, které by město mělo řešit.

Ať už to je lepší úprava zeleně ve městě, tak třeba řešení současného soužití s nepřizpůsobivými občany. I tato dvě témata jsou součástí následné realizace strategického rozvoje města.

Jednotlivá témata, která jsou zapracovaná do plánu, přiblížil v pondělí zástupce rozvojové agentury Miroslav Cingl.

K prioritním oblastem k řešení patří doprava, podnikání, vzdělání, volnočasové aktivity a bydlení

Jak uvedl zástupce agentury, která strategický plán pro město připravovala, jde o stále „živý" projekt. Postupně se vyvíjející a reagující na další podněty. V současné době je návrh připraven s vizí na sedm let. Dokument v konečné fázi ještě musejí schválit zastupitelé. Pak už si vedení města bude moci stanovit akční plán na jednotlivé roky a začít jednotlivá témata realizovat.