RPG Byty vlastní a pronajímá v Moravskoslezském kraji 44 tisíc bytů. Toto téma proto určitě zajímá i čtenáře Deníku. Proto jsme požádali o odpovědi na otázky Pavla Klimeše, výkonného ředitele realitní skupiny RPG Real Estate. Ten v rozhovoru nejen potvrdil, že se v pátek 11. října uskutečnilo jednání se zástupci sdružení BytyOKD, ale odpověděl i na další otázky týkající se prodeje bytů.

„Představili jsme zástupcům projekt, podle kterého by mohlo případně dojít k velmi limitovanému odprodeji několika domů s celkovým počtem do sta bytů," uvedl v úvodu rozhovoru mimo jiné Pavel Klimeš.

Víte už, o které domy se bude jednat?

Konkrétní specifikace je teprve předmětem jednání, ale s ohledem na skutečnost, že půjde jen o velmi omezený počet bytů, rozhodli jsme se, že do tohoto projektu by mohly být zařazeny některé naše domy v Ostravě-Porubě. Konkrétnější specifikace ale zatím k dispozici není.

Nedávno jste v reakci na informace, že byty RPG by se mohly prodávat nájemníkům za velmi výhodných podmínek, uvedli, že pokud by k nějakému prodeji došlo, bylo by to za zcela tržní ceny. Představitelé sdružení nájemníků teď ale tvrdí, že v otázce ceny se vaše stanoviska výrazně sblížila. Za kolik tedy budete prodávat?

Pokud by se tento projekt uskutečnil a znovu podotýkám, že by se jednalo o prodej celých domů, nikoli jednotlivých bytů , pak ze strany společnosti RPG Byty by se skutečně jednalo o prodej za tržní ceny. Kupující by ale mohli být podpořeni ze strany přímých či nepřímých vlastníků společnosti RPG Byty, kteří by z vlastních prostředků mimo společnost RPG Byty poskytli dotaci kupní ceny. Přesné částky teď ale ještě zmiňovat nemůžeme, protože veškeré další podrobnosti celého projektu jsou nyní předmětem jednání.

Zástupci sdružení ovšem vyjádřili zklamání z toho, že počet bytů, které byste byli případně ochotni prodat, je mnohem nižší, než jaký by si představovali. Budete tedy ještě i o počtu bytů nabízených k prodeji jednat?

Projekt, který jsme připravili, a o kterém nyní jednáme, se týká pouze oné zmíněné velmi limitované části našeho bytového fondu v podobě několika domů se zhruba sto byty. Žádný plošný rozprodej bytového fondu nechystáme. I nadále platí, že naše byty chceme dlouhodobě využívat především k poskytování nájemního bydlení. Po tom totiž v poslední době opět stoupá poptávka. V současné ekonomicky nejisté době se totiž ne každý může zadlužit hypotékou na mnoho let dopředu a navíc investovat mnohdy vysoké částky nejen do pořízení, ale také do oprav a údržby vlastní nemovitosti. V porovnání s bydlením vlastnickým je totiž bydlení v nájmu stále variantou, která je levnější a bezstarostnější.

Ale například tzv. finské domky přesto prodáváte…

U finských domků je to něco trochu jiného než v případě bytů v klasických činžovních domech. Finské domky jsou samostatně stojící nemovitosti, v naprosté většině navíc i s různě velkým pozemkem, nabízející bydlení venkovského typu. Pokud tedy někdo o odkup takové nemovitosti i s příslušnými pozemky projeví zájem, pak navrhneme cenu, za kterou bychom byli ochotni prodej uskutečnit. Pokud se obě strany na podmínkách prodeje dohodnou, může k němu dojít. I v těchto případech ale navrhujeme vesměs podmínky odpovídající aktuální situaci na trhu s nemovitostmi v příslušné lokalitě. Ročně takto realizujeme několik desítek prodejů.

Domy RPG. Ilustrační foto.

Vraťme se ale ještě k jednáním se zástupci sdružení BytyOKD. Lídr sociálních demokratů v našem kraji Lubomír Zaorálek v rozhovoru pro Radiožurnál minulý pátek uvedl, že to byl právě on, kdo tato jednání již před nějakou dobou inicioval. Není to jen předvolební rétorika?

Víte, je mnoho politiků, kteří o bytech RPG a jejich nájemnících ani o naší práci nic nevědí, ale vždy před volbami se tohoto tématu chytí v naději, že nejrůznějšími nereálnými populistickými sliby si získají přízeň voličů. V případě pana Zaorálka je ale pravda, že jednání se zástupci některých našich nájemníků skutečně inicioval ještě dříve, než se začalo mluvit o předčasných volbách. Ovšem předmětem těchto jednání nebyla jen otázka případné možnosti prodeje některých našich bytů.

Pokud se nejednalo pouze o prodeji, co dalšího jste řešili?

My jsme na těchto jednáních jednak zrekapitulovali, co všechno jsme udělali pro zkvalitnění našeho bytového fondu, na jehož opravy jsme během posledních devíti let vynaložili přes osm miliard korun. Zástupcům sdružení i panu Zaorálkovi jsme také představili naši celkovou koncepci bytové problematiky s přihlédnutím k aktuálnímu ekonomickému vývoji v Moravskoslezském kraji. Velmi silně vnímáme momentální napjatou situaci na Ostravsku a Karvinsku, a proto jsme už před několika lety zahájili sérii programů zaměřených na pomoc těm nájemníkům, kteří se dostanou do tíživé situace. Jelikož zde stále neexistuje žádná jednotná koncepce sociálního bydlení, snažíme se v rámci našeho bytového fondu tuto situaci řešit.

Můžete být trochu konkrétnější?

Konkrétně máme od roku 2011 například zřízený RPG Fond bydlení, z něhož poskytujeme formou slevy na nájemném příspěvek na bydlení osaměle žijícím seniorům. Kromě toho máme i RPG Záchranný fond, ze kterého zase pomáháme nájemníkům, kteří se nezaviněně dostanou do tíživé životní situace. Navíc řadu bytů poskytujeme několika neziskovým organizacím, které je využívají pro své klienty, s nimiž dlouhodobě pracují v rámci svých sociálních programů. A nejnověji jsme v letošním roce nabídli možnost využití omezeného počtu našich volných bytů pro sociálně potřebné občany i přímo městům, obcím a městským obvodům, kde se náš bytový fond nachází. Ne všechny radnice totiž disponují vlastním bytovým fondem a v případě potřeby pak nemohou svým občanům sociální bydlení nabídnout.

Je tedy pravda, že jste se dohodli i s Agenturou pro sociální začleňování, které máte údajně poskytnout přes tři tisíce vašich bytů pro nepřizpůsobivé lidi z Čech?

Toto je fáma, která je naprosto lživá. Objevila se „kupodivu" opět přesně v době, kdy na Ostravsku probíhaly rasisticky motivované demonstrace a v žádném případě nemá nic společného s našimi programy bydlení pro sociálně potřebné. Je nutno přestat dělat rovnítko mezi sociálně potřebnými a nepřizpůsobivými. Ty druhé v našich bytech v žádném případě nechceme a taky jim je nepronajímáme. Sociálně potřební ale mohou být lidé, kteří si z jakéhokoli důvodu nemohou dovolit bydlení za běžných tržních podmínek. Ať už jsou to senioři, odchovanci dětských domovů, nemocní lidé, matky samoživitelky nebo třeba i mladé začínající rodiny bez dostatečného startovacího kapitálu.

Ještě jednou ale zpět k vašemu jednání se zástupci nájemníků. Kdy se uskuteční další kolo a co bude jeho předmětem?

Jak už jsem říkal, při našem jednání minulý pátek jsme představili základní strukturu našeho návrhu na odprodej několika domů v Ostravě-Porubě a všechny zainteresované strany teď pracují na přípravě společného memoranda, které by mělo specifikovat konkrétní způsob případné realizace tohoto projektu. Tato fáze by měla být dokončena během několika příštích týdnů. Poté se opět sejdeme, abychom zjistili, zda jsou konkrétní navržené podmínky pro všechny strany akceptovatelné. Od toho se pak bude odvíjet další postup.