Chcete-li získat dotaci z programu Zelená úsporám, který je financován státem, vystačíte s mnohem menším počtem dokumentů a dokladů, než kdybyste žádali o dotaci z programu v rámci Evropské unie. Přesto pro její získání platí přesná pravidla, bez jejichž splnění se neobejdete.

Dotace se závazkem

Především musíte být vlastníkem objektu, na který požadujete dotaci. Nedostanete ji, pokud jste pouze nájemníkem nebo jestliže dům či byt patří například vašim příbuzným. Vlastníkem nemusí být pouze jednotlivec, o dotaci se mohou ucházet i bytová družstva, města či obce.

Objekt, na který dotaci dostanete, musí být zkolaudován k trvalému bydlení. Navíc se musíte zavázat, že ho budete obývat nebo ho k bydlení poskytovat alespoň po dobu patnácti let.

Na veškeré práce spojené s dotacemi si navíc musíte vybrat jen firmy a materiály, které jsou zaregistrované v Seznamu odborných dodavatelů či v Seznamu výrobků a technologií na stránkách www.zelenausporam.cz.

Jestliže si tedy dům zateplíte svépomocně, v budoucnu sice ušetříte náklady na vytápění, ale dotaci od státu nedostanete.

Za vyšší úsporu víc

Vyhovět musíte také řadě technických parametrů. Jedním ze základních ukazatelů je snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění.

Chcete-li žádat o dotaci na komplexní zateplení, měli byste ji snížit pod 70 kWh/m2 u rodinných domů a 55 kWh/m2 u bytových domů. Jestliže její hodnoty dostanete pod 40 kWh/m2 u rodinných domů a 30 kWh/m2 u bytových domů, máte dokonce nárok na vyšší dotace.

U částečného zateplení Státní fond životního prostředí požaduje snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 20 procent, zároveň musíte vyhovět dalším požadavkům podle toho, pro jaký typ částečného zateplení se rozhodnete.

V případě novostavby v pasivním energetickém standardu se s měrnou roční potřebou tepla na vytápění musíte vejít do 20 kWh/m2 pro rodinné domy a 15 kWh/m2 pro bytové domy. Stanoveny jsou i další limity, například pro prostup tepla pláštěm budovy či pro její neprůvzdušnost.

U výměny kotlů program podporuje pouze zdroje na biomasu s nízkými emisemi s danou minimální účinností a tepelná čerpadla. Pro ty jsou stanoveny minimální topné faktory v závislosti toho, o který typ čerpadla se jedná.

Zároveň musíte potvrdit, že jste novým zdrojem nahradili původní kotel na fosilní paliva a že nový zdroj budete provozovat nejméně patnáct let, v případě kotle na biomasu pouze spolu s palivy, která splňují požadovanou hodnotu účinnosti. K tomu se musíte zavázat i v případě, že čerpadlo nebo kotel jste instalovali do novostavby.

Ve hře jsou i solární kolektory

Program Zelená úsporám podporuje i zavádění solárně- -termických kolektorů, pokud dosáhnete minimálního ročního předpokládaného zisku energie 350 kWh na jeden metr čtvereční absorpční plochy a zároveň 2000 kWh na rodinném domě nebo 1000 kWh na jednotku pro instalaci kolektorů na bytovém domě.

Vyšší dotaci dostanete, budete-li prostřednictvím kolektorů v domě zároveň i přitápět. K prokázání požadovaných hodnot vám pomáhá energetický audit. Ten mohou vypracovat pouze energetičtí auditoři s příslušnou kvalifikací, zapsáni v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

Bez auditu se však často obejdete, technické hodnoty totiž lze převzít z výpočtů pro průkaz energetické náročnosti budovy či projektové dokumentace. Kromě energetického auditora vám je oprávněný potvrdit tyto hodnoty také autorizovaný inženýr nebo autorizovaný architekt.

Jejich seznam najdete na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě www.ckait.cz pod odkazem Seznam AO.

Kde hledat pomoc?

Pokud v dotacích stále nemáte jasno, podívejte se na www.zelenausporam.cz.

Zeptat se můžete na infolince 800 260 500 nebo na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí.
Ten také pro žadatele o dotace ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí pořádá sérii seminářů. Nejbližší proběhnou 25. května v Jílovém u Prahy, 2. června v Brandýse nad Labem a 4. června v Kolíně.

Od 26. do 28. května zájemcům poradí také odborníci na stánku Státního fondu životního prostředí na mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu WATENVI v Brně.
Kdy žádat?

O dotaci lze žádat buď před započetím nebo po dokončení projektu. V prvním případě vám Státní fond životního prostředí garantuje, že při dodržení dohodnutých podmínek dotaci dostanete, i když peníze obdržíte vždy až zpětně, po ukončení realizace projektu a doložení všech potřebných dokumentů.

ZDENKA BUREŠOVÁ