Za byt v domě v Klostermannově ulici tak město získá téměř dvojnásobek oproti původní nabídce.

Podle vedoucího bytového a hospodářského odboru MěÚ Vimperk Martina Kalouse se do výběrového řízení přihlásili dva zájemci. „Volný byt 3+1 město nabídlo za 275 tisíc korun. Jedna nabídka činila 414 tisíc korun, druhá 528 tisíc korun," shrnul Martin Kalous. Podle stanovených podmínek bylo jasné, které nabídce dají zastupitelé přednost. Neúspěšný zájemce tak získá kauci padesát tisíc korun.

Zmíněný byt se dostal již po prodeji na jednání zastupitelů ještě jednou. Tentokrát řešili dluh, který za jeho užívání po sobě zanechali původní nájemníci. Ten se i podle slov Martina Kalouse vyšplhal do neuvěřitelné výše. „Od října 2010 do letošního dubna neplatili nájemné, takže jim byla dána výpověď. Dluh nakonec narostl do astronomické částky více než 231 tisíc korun," shrnul vedoucí odboru.

Nájemci přesto požádali o uzavření splátkového kalendáře, podle kterého by po třech tisících měsíčně spláceli dluh v 88 splátkách šest a půl roku.

Vzhledem k výši dluhu zjišťoval příslušný odbor majetkové poměry dlužníků. „Zjistili jsme, že vlastní přímo ve Vimperku garáž včetně pozemku pod ní, což představuje odhadní cenu zhruba devadesát tisíc korun. Dále vlastní budovu bez čísla popisného a pozemek u Volar na Soumarském mostě. Kromě toho jeden z dlužníků vlastní další zemědělské pozemky o výměře více než jeden hektar. Pokud by se jim podařilo tyto nemovitosti prodat, jistě by byli schopni přinejmenším část dluhu uplatit. Nicméně rada města doporučila zastupitelstvu schválit navržený splátkový kalendář," dodal Martin Kalous.

Ještě před vlastním hlasováním upozornil zastupitele na fakt, že pokud dlužníci nedodrží podmínky splátkového kalendáře, bude muset město zbylou pohledávku vymáhat nejspíše prostřednictvím soudní exekuce. „V takovém případě se dá předpokládat, že dojde v první řadě k vymáhání přes majetek. Druhou možností by bylo místo splátkového kalendáře rovnou řešit celou záležitost exekucí. Zatím dlužníci majetek mají, což nemusí za půl roku platit, navíc se mohou objevit jiní věřitelé," upozornil zastupitele vedoucí odboru.

Zastupitelé vzali připomínky do úvahy, přiklonili se ale k návrhu rady a schválili splátkový kalendář.