Studie se zúčastnilo více než 40 developerských firem působících na domácím trhu.

Hlavní důvody zdražování: rostoucí poptávka a nízké úrokové sazby

Více než třetina společností považuje současné ceny v Praze za nadhodnocené.

Téměř polovina developerů uvedla, že letos zdraží o 3 až 5 %, necelá čtvrtina dokonce o 5 až 8 %. "V současné době pro běžného investora, s výjimkou nemovitostí, takřka neexistují varianty pro zúročení úspor. Až 30 % poptávky v Praze tvoří drobní investoři, kteří primárně neshánějí vlastní bydlení. A tento stav pravděpodobně v dohledné době nepomine," uvedl partner KPMG Pavel Kliment.

Ceny nových bytů na pražském trhu podle developerů letos vzrostou v průměru o 7 %. Nejvýrazněji by se měly zvýšit v Praze 7 a Praze 8, shodla se na tom zhruba třetina ředitelů developerských firem. Výrazné zdražení v Praze 6 očekává 27 %.

"Počet vydaných stavebních povolení na pražském rezidenčním trhu poklesl. Jeho získání je nejdelší a nejkomplikovanější proces z celé západní Evropy. Přirozeným důsledkem tohoto nepříznivého jevu je omezení nabídky nových bytů a růst jejich cen," doplnil výkonný ředitel JRD Martin Svoboda. "Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po nových bytech je v hlavním městě dlouhodobý problém. Jen za poslední rok se jejich zásoba snížila zhruba o třetinu," dodal předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

Hlavní příčinou růstu je podle developerů převis poptávky nad nabídkou

Tento faktor ohodnotili na stupnici od jedné do deseti průměrnou známkou 9,2. Druhou nejvýraznější příčinou zvyšování cen je ochota koupit nemovitost kvůli současným nízkým úrokovým sazbám. Developeři přiřadili této příčině známku 8,6. Nejmenší vliv na zdražování má podle nich příliv nových obyvatel do Prahy z ekonomických důvodů (4,7).

Šest z deseti ředitelů považuje současnou úroveň prodejních cen bytů v Praze za přiměřenou. Podle 36 % jsou však ceny nadhodnocené. 5 % si naopak myslí, že ceny jsou nastaveny příliš nízko.

Pokud jde o poměr kvality a ceny, považují developeři pro období následujících 3 let za nejzajímavější lokalitu Prahu 9, shodla se na tom polovina oslovených firem. Následují Praha 5 (32 %), Praha 8 a Praha 10 (27 %), Praha 3 a Praha 4 (23 %).