Že má devítipatrový komplex v centru Přerova léta své největší slávy za sebou, o tom není pochyb. Objekt je ve zchátralém stavu a jeho rekonstrukce by byla značně nákladná. Město koupilo Strojař od armády jen kvůli obavám lidí, že by zde mohla vzniknout další sociální ubytovna. Takový scénář by totiž hrozil, kdyby nad nepotřebným majetkem armády město úplně ztratilo kontrolu. Koupě hotelového domu přišla zhruba na 42 milionů korun.

„Radní předloží zastupitelům návrh na využití Strojaře, který spočívá i v demolici stávajících objektů a výstavbě padesáti komunitních bytů pro seniory. Navrhují rovněž uspořádat architektonicko-urbanis-tickou soutěž, která by řešila území vymezené ulicemi Velká Dlážka, Brabansko a nábřeží Rudolfa Lukaštíka," shrnula mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

O využití někdejšího hotelu se v minulých měsících vedly dlouhé diskuse. Devítipatrový komplex se totiž nachází přímo v centru města, je zde 144 pokojů a 369 lůžek. Jeho součástí je i restaurace a výměníková stanice. Variant na využití bylo více od nového sídla magistrátu přes domov pro seniory až po byty pro mladé.

„Ze všech variant, které jsme zvážili, nám vyšla jako nejlepší možnost demolice starého objektu a stavba nového. Místo u Bečvy, na dohled od památkové zóny, je strategické a my mu chceme dát příjemný ráz i smysluplné využití pro sociální účely," vysvětlil přerovský radní Petr Vrána (ANO).

Na stavbu komunitního domu, který by seniorům nabízel jednotlivé byty, ale i společné aktivity v rámci centra, je možné získat dotaci. „Na jeden byt je možné přispět ze státního rozpočtu až částkou 600 tisíc korun. Cílovou skupinou jsou lidé nad šedesát let," shrnula Romana Pospíšilová z přerovského magistrátu.

Zájemci o bydlení ale musejí prokázat, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období dvanácti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl násobek průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě dvoučlenné.

Město uvažuje i o tom, že by do svého majetku získalo parcelu, která by na nové komunitní domy navazovala. Jedná se o sousední pozemek, který je v současné době využívaný jen příležitostně třeba když do Přerova zavítá lunapark.

„Koupě objektu nás přišla na 42 milionů korun, demolice by stála zhruba 20 mi-lionů. Náklady na výstavbu dvou komunitních domů pro seniory se odhadují na 80 milionů bez dotace, v případě získání dotace by to bylo jen 50 milionů," vypočítal náklady spojené se Strojařem náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Nákup přilehlého pozemku by podle něj přišel na 9,5 milionu korun a architektonicko-urbanistická soutěž na jeden milion. Radní plánují, že by se celý záměr realizoval v letech 2017 až 2019.

Hotelový dům Strojař byl zkolaudovaný v roce 1968 a původně sloužil jako ubytovací zařízení pro zaměstnance Přerovských strojíren. Později zde pobývali i vojáci z povolání. Po odchodu vrtulníkové základny z města ale zůstal prázdný.