S důrazem na společný požadavek trvalé udržitelnosti se budou účastníci konference zabývat renovací staveb, regenerací průmyslového dědictví, urbanistickým rozvojem, návrhy staveb a materiály a technologiemi, které se při jejich realizaci používají.

Konferenci společně pořádají Fakulta stavební a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT. Přihlášeno je 213 příspěvků více než 500 autorů ze 41 zemí.