„Diskuze mezi občany, městem a developery většinou neprobíhají. Lidé se o výstavbách dozvídají maximálně z úředních desek, což není dostačující. Je důležité dodržovat informovanost a především nastavit jiné cesty k diskuzi," míní.

V tom s ním souhlasí i zástupci magistrátu a odborníci. „Zapojení veřejnosti do přípravy stavebního projektu v počáteční fázi může investorovi ušetřit hodně času a předejít odvoláním a soudům," míní radní pro územní plánování Petra Kolínská. Lidé se podle ní často bouří, protože nemají o záměru dost informací, a když je získají, nelze už většinou projekt ovlivnit.

Zapojení veřejnosti jako proces

„Je to proces, který se musí naučit nejen investoři, ale i veřejnost. Od září nabídneme Pražanům místo, kde se s velkými projekty budou moci nejen seznámit, ale také mluvit přímo s investory a vznášet připomínky," slíbila radní.

Důležitost včas zahájené diskuze mezi všemi stranami, kterých se výstavba dotýká, zdůrazňuje i předseda Asociace pro územní plánování a urbanismus Petr Durdík.

„Samozřejmě, pro zahájení včasné diskuse není žádný legislativní podklad, ale je třeba si uvědomit, že většina protestů pramení z malé informovanosti. Lidé se cítí podvedeni a opomenuti, bez možnosti vyjádřit svůj názor. Vzájemná diskuse by mohla přispět ke zvýšení kvality projektů, byť za cenu snížení ekonomického přínosu," řekl s tím, že právě absence diskuze vede k narůstající nedůvěře k investorské sféře a k obecně odmítavým postojům k jakýmkoli stavebním aktivitám.

Čtěte také: Desítky staveb v Praze vzbuzují konflikt