První z nich je úspora energií na vytápění, a to například zateplením, výměnou oken nebo systémem nuceného větrání s rekuperací. Druhou dotovanou oblastí je budování novostaveb v pasivním energetickém standardu. Třetí oblast podporuje výměnu neekologického vytápění za nízkoemisní kotel na biomasu nebo za tepelné čerpadlo, případně instalaci takových zařízení do novostaveb.

Za kombinaci více opatření poskytuje stát bonus od dvaceti do padesáti tisíc korun.

Dotace se vyplácejí zpětně, a to pouze na projekty dokončené po 1. dubnu 2009, příslib vyplacení dotace ale můžete dostat už před započetím realizace. Použité technologie, materiály i firma, která práce provádí, musí být zaregistrovány v Seznamu odborných dodavatelů a Seznamu výrobků a technologií na stránkách Státního fondu životního prostředí (www.sfzp.cz).

O dotace mohou žádat nejen vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, ale i sdružení vlastníků, bytová družstva a dokonce i města, obce, městské části nebo podnikatelské subjekty.

Nestačí jen zateplit

Nestačí ovšem pouze zateplit stropy nebo vyměnit kotel. Pro uznání dotace je nutné splnit přesné parametry, dosáhnout snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění na požadovanou hodnotu a zavázat se k provozování dotovaného zařízení na určitou dobu. Pokud tyto podmínky později porušíte, bude Státní fond životního prostředí požadovat peníze zpět.

Kolik musíte uspořit

V oblasti úspory energií není předepsáno, které materiály se mají použít k zateplení ani jaký typ oken se dotuje, je ale stanovena maximální měrná roční potřeba tepla na vytápění, kterou může dům po provedení zateplení nebo výměny oken mít.

Tímto stropem je pro komplexní zateplení 70 kWh/m2 pro rodinné domy a 55 kWh/ m2 pro bytové domy. Pokud by se vám podařilo dostat měrnou potřebu tepla pod 40 kWh/m2 u rodinného nebo pod 30 kWh/m2 u bytového domu, budete mít nárok na vyšší dotace (viz tabulka).

Zároveň musí měrná roční potřeba tepla klesnout alespoň o 40 procent oproti stavu před provedením úsporných opatření.

Pro částečné zateplení jsou podmínky stanoveny tak, že hodnota měrné roční potřeby tepla musí klesnout alespoň o 20 procent oproti původnímu stavu.

Nové stavby

Jestliže se rozhodnete žádat o dotace na pasivní novostavbu, budete muset splnit hned několik kritérií. Mezi ty základní patří úroveň měrné roční potřeby tepla. Ta nesmí u rodinných domů překročit 20 kWh/m2, u bytových domů 15 kWh/m2.

Stanoveny jsou i limity pro prostup tepla obálkou budovy či neprůvzdušnost obálky. Přesnější kritéria najdete na internetové adrese programu Zelená úsporám (www.zelenausporam.cz).

Kotel na patnáct let

Ani získání dotace na pořízení nízkoemisního kotle na biomasu nebo tepelného čerpadla se neobejde bez nutnosti dostát určitým podmínkám.

U zdrojů na biomasu je vymezen jmenovitý tepelný příkon, hodnoty emisí a minimální účinnost. Ta je stanovena na 82 procent pro kotel s příkonem do 50 kW a na 85 procent na kotel nad 50 kW.

Tepelná čerpadla musí splnit limit topného faktoru, který činí 4,1 pro čerpadlo země-voda, 3,0 pro model vzduch-voda a 4,7 pro typ voda-voda. Dotace technologie vzduch-voda je vzhledem k nižšímu topnému faktoru nižší.

Otopná soustava objektu vytápěného takovým čerpadlem musí být navíc vybavena regulací teploty. Vyšší dotace můžete dostat na kotel na biomasu s ručním přidáváním paliva, který má akumulační nádrž o objemu 50 a více litrů, a na kotel na biomasu se samočinným přidáváním paliva.

Pokud chcete instalovat tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu do novostavby, musí celý objekt splnit hranici 50 kWh/m2 měrné roční potřeby tepla na vytápění. Podporovány navíc nejsou kotle s ručním přidáváním paliva, které mají akumulační nádrž menší než 50 litrů nebo ji nemají vůbec.

Kolektory jen na…

Jestliže vás láká pořízení solárně-termických kolektorů, můžete na ně také dostat dotaci, ale jen když budou používány pouze na přípravu teplé vody, případně ještě na přitápění. Dotace z tohoto programu se nevztahují na fotovoltaické systémy (sluneční elektrárny) pro domácí výrobu elektrické energie.

U nových kolektorů pro ohřev vody musíte dosáhnout minimálního předpokládaného zisku energie 350 kWh/m2 absorpční plochy a zároveň celkem 2000 kWh na rodinný dům nebo 1000 kWh na bytovou jednotku bytového domu. Pokud mají kolektory sloužit i k přitápění, je pro získání dotace nutné zvýšit požadované hodnoty 1,3krát.

Bez potvrzení ne!

Všechny požadované údaje musíte doložit při podání žádosti. Nestačí k tomu vaše vlastní výpočty, zpracovat vám je musí autorizovaný inženýr nebo projektant, autorizovaný architekt nebo energetický auditor, některé hodnoty ale můžete převzít například od dodavatelské firmy či z výpočtů pro průkaz energetické náročnosti budovy (povinné pro dokumentaci nových staveb od letošního 1.ledna ).

U většiny dotací se také neobejdete bez podepsání čestného prohlášení například o tom, že budete používat paliva s požadovanou hodnotou účinnosti a emisních koncentrací nebo že nové čerpadlo či kotel budete používat alespoň 15 let. U bytových domů je pro přiznání dotace ještě nutné vypracovat stavebně-technické posouzení budovy a provést sanaci statiky nebo opravu vnějšího pláště budovy, pokud by je posudek doporučil.

Příslib peněz

Žádost odevzdáte v papírové podobě se všemi nutnými přílohami buď na podacím místě Státního fondu životního prostředí (viz tabulka), nebo v pobočce pověřené banky. Můžete ji podat jak před zahájením realizace opatření, tak po jejím ukončení, a to do 12 měsíců od uvedení zařízení do provozu.

Dotaci nedostanete na projekty ukončené před 1. dubnem 2009, ani pokud splňují všechny ostatní podmínky. Pokud si o dotaci požádáte před započetím projektu a dostojíte všem požadavkům, stát vám peníze slíbí vyplatit po ukončení realizace.

Adresy SFŽP

Na adresách krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí můžete podat žádost nebo získat další informace.

* Jihočeský kraj – Mánesova 3, 371 03 České Budějovice
* Jihomoravský kraj – Šumavská 31, 612 54 Brno
* Karlovarský kraj – Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
* Královéhradecký kraj – Československé armády 383, 500 01 Hradec Králové
* Liberecký kraj – náměstí Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3
* Moravskoslezský kraj – Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2
* Olomoucký kraj – Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
* Pardubický kraj – Smilova 307, 530 02 Pardubice
* Plzeňský kraj – Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
* Praha – Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
* Středočeský kraj – Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
* Ústecký kraj – Stroupežnického 7, 400 01 Ústí nad Labem
* Vysočina – Havlíčkova 111, 586 02 Jihlava
* Zlínský kraj – J. A. Bati 5520 (budova č. 22), 760 01 Zlín

ZDENKA BUREŠOVÁ
TEREZA TICHÁ