Bohužel neexistuje obecné vodítko, podle kterého může laik určit, jestli mu k vyřízení stavby bude stačit územní souhlas, nebo jestli si bude muset vyběhat územní rozhodnutí. V zákoně se totiž jednotlivé druhy staveb administrativně rozřazují většinou podle technických ukazatelů. Že je administrativa tvrdý oříšek a že povolení stavby komplikují třeba jen centimetry, dobře ilustruje stavba plotu.

Když jde o plot mezi dvěma sousedními parcelami a plot není vyšší než 1,8 m, stačí územní souhlas. K žádosti o jeho vydání musíte doložit jen souhlas vlastníka sousední parcely.

Jestliže však plot sousedí s veřejným prostranstvím, silnicí nebo chodníkem, případně když bude plot mezi parcelami vyšší než 1,8 m, bude k jeho stavbě potřeba územní rozhodnutí a stavební povolení, vydaná na základě územního a stavebního řízení s celou parádou.

Stavebnice vs. klasika

U zahradního altánu, kůlny na nářadí nebo skleníku se postup liší podle toho, jestli stavbu koupíte jako stavebnici v obchodě a domaji jen složíte, nebo jestli ji budete stavět jako klasickou stavbu.

Pro stavebnici, pokud nebude podsklepena, nebudou v ní ustájena zvířata a nebude obsahovat pobytová nebo hygienická zařízení, stačí územní souhlas. Ten také postačí, pokud stavba stavěná svépomocí klasickou technologií nezabere více než 25 m² zastavěné plochy, nebude vyšší než pět metrů, nebude podsklepena ani vytápěna a nebude sloužit k ustájení nebo bydlení či k uskladnění hořlavin.

Ale když se složená stavebnice nebo stavba stavěná svépomocí do těchto parametrů nevejde, musíte ji ohlásit, případně dokonce požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení.

Bazény a studny

Ohlášení je povinné také u staveb výrobkové povahy. Jako typický příkladmůžeme uvést nadzemní bazény, zahradní domkyv koloniích, přenosné toalety nebo stavební buňky.

Kapitolou samou pro sebe jsou bazény. Pro zapuštěné zahradní bazény je administrativa závislá na ploše a hloubce bazénu.

Pro bazén do plochy 40 m² stačí územní souhlas, není třeba ani ohlášení stavby.

Pro bazény s plochou nad 40 m² do 300 m² je třeba územní souhlas a stavbu ohlásit.

Pokud bude zastavěná plocha bazénu větší než 300 m² nebo překročí tři metry hloubky, je nutné si obstarat územní rozhodnutí a povolení stavby.

Studna je vodní dílo. Ke stavbě nebo vrtu potřebujeme územní rozhodnutí a stavební povolení stavebního úřadu. Pokud bude vrt hlubší než 30 m, jde o báňské dílo a musíte dokumentaci předat také báňskému úřadu.Kromě povolení k pořízení studny budete k odběru vody potřebovat povolení vodohospodářského orgánu. Příští týden vámporadíme, jak postupovat při zemních pracích. Ani na vlastním pozemku si totiž vlastník nemůže dělat, co se mu zlíbí.