Ministerstvo financí zveřejnilo ukazatele vývoje ve stavebním spoření a penzijním připojištění za první pololetí letošního roku. Existují produkty, které stát podporuje různými způsoby. Dva z nich, penzijní připojištění a stavební spoření, podporuje i formou příspěvků, které vyplácí účastníkům. Jak si tyto produkty vedly v prvním pololetí letošního roku?

U penzijního připojištění roste objem příspěvků, a také u stavebního spoření roste poměr objemu úvěrů a naspořené částky. V oblasti stavebního spoření bylo za prvních letošních šest měsíců uzavřeno asi 261 tisíc nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky zhruba 59 miliard korun. Průměrná cílová částka u fyzických osob byla 217 tisíc korun.

Za první pololetí letošního roku byla vyplacena státní podpora v celkové výši 14,2 miliardy korun. V současné době lze říci, že celková vyplacená státní podpora za rok 2007 nepřesáhne 15 miliard korun. Pokračoval také růst celkového počtu úvěrů i jejich objemů. Počet úvěrů dosáhl k 30. 6. 2007 hodnoty 922 tisíc korun, při současném nárůstu jejich objemu oproti 1. čtvrtletí 2007 o zhruba 9,1 miliardy korun na celkový objem 150,9 miliardy. Poměr objemu úvěrů a naspořené částky se tak oproti 1. pololetí 2006 zvýšil o 6,1 procentního bodu. „Dlouhodobým cílem stavebního spoření by mělo být dosáhnout co nejvyšší hodnoty tohoto poměru, to znamená poskytovat co nejvíce zvýhodněných úvěrů na řešení bytové potřeby občanů,“ říká náměstek ministra financí Milan Šimáček.