Obnova Gahurova prospektu – předprostor kulturního a univerzitního centra ve Zlíně je dílem architektonického ateliéru ellement. Porota České ceny za architekturu 2016 považuje stavbu za významný a velmi zdařilý zásah do veřejného prostoru, navíc vzniklý na základě architektonické soutěže. Tu Česká komora architektů dlouhodobě prosazuje jako nejkvalitnější a nejtransparentnější způsob výběru projektanta.

Podle hodnocení poroty jde o zřetelné propojení univerzity se sousedícími zařízeními a občanskou vybaveností přes dobře navrženou zelenou plochu. Vydařilo se díky jednoduchému konceptu a designu. Řešení má pozitivní vliv na prostředí a přirozeně navazuje na historické uspořádání místa, které se skrývá v nově navržených zapuštěných liniích. (hed)