Teploty během podzimních a zimních měsíců můžou klesnout až pod bod mrazu a lidé více topí. Bohužel ne vždy se o své komíny a topidla řádně starají a podceňují jejich pravidelnou údržbu. Nejsou pak výjimkou požáry, které napáchají značné materiální škody, v horším případě při nich může dojít ke zranění nebo usmrcení osob.

Každý majitel objektu je povinen se starat o spalinové cesty a udržovat je v dobrém technickém stavu. Musí pravidelně čistit a kontrolovat nejen samotné komíny, ale také kouřovody spotřebičů paliv. Ve špatně vyčištěném komíně může dojít ke vznícení sazí.

SAZE VZPLÁLY V KOMÍNĚ DOMKU V TISU

Čtyři jednotky hasičů byly v pondělí odpoledne přivolány k požáru sazí v komíně rodinného domu části obce Janov Tisu. Událost byla na operační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ohlášena v pět hodin.

Na místo vyjeli profesionální hasiči z Dobrušky, dobrovolní hasiči z Nového Hrádku, Bohdašína a Janova. Hasiči se po žebříku dostali ke komínu, ve kterém srazili hořící saze. Oheň naštěstí nepoškodil komínové těleso a nedošlo tentokrát ani ke zranění osob.

POŽÁRŮM V KOMÍNECH SE DÁ PŘEDCHÁZET

Majitel nemovitosti si může čištění komínu s topidlem na tuhá nebo kapalná paliva o výkonu do 50 kW provádět sám, a to třikrát ročně. Na kontrolu komínu si ale musí vždy pozvat osobu odborně způsobilou, tedy kominíka s průkazem odbornosti, a to jednou ročně. Ti, kteří používají plynové kotle, musí jednou za rok zajistit kontrolu celého spalovacího procesu.

CO DĚLAT, KDYŽ UŽ K POŽÁRU DOJDE

Hasiči v kraji zasahovali v roce 2015 kvůli špatné konstrukci komínu, zazděnému trámu nebo vznícení sazí celkem u 65 požárů. Pokud již dojde k požáru sazí v komíně, lidé by měli urychleně odstranit veškerý hořlavý materiál z jeho blízkosti. Nikdy by se takovýto požár neměl hasit vodou, protože by mohlo dojít k popraskání komínového tělesa.

CO HROZÍ ZA ZANEDBÁNÍ PÉČE O KOMÍN?

Technická závada na topidlech, špatný stav topidla nebo kouřovodu, jeho nesprávná obsluha či umístění stála v uplynulém roce za deseti požáry, které způsobily škodu za více jak 1,5 milionu korun.

Pokud dojde k požáru od komínového tělesa, které nebylo pravidelně kontrolováno a čištěno, hrozí majiteli objektu bloková pokuta do jednoho tisíce korun nebo s ním může být zahájeno správní řízení, kde fyzickým osobám hrozí pokuta do výše 25 tisíc korun, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám do výše 250 tisíc korun.