Ta ruší podmínku souhlasu obcí poskytnout doplatek na bydlení lidem užívajícím ubytovnu.

Při stanovení doplatku na bydlení v ubytovně se v současné době vychází nejvýš z 90 % státem stanovených nákladů na bydlení, nově to bude maximálně 80 %.