Nové sídliště západního střihu. Nejméně 500 atypických bytů s parkem a zelení, k tomu garáže, ale i školka, dům pro seniory nebo hřiště na plážový volejbal na střeše garáží. K tomu administrativní budovy budoucího technologického centra, kde by mohli najít uplatnění absolventi zdejší univerzity. Alespoň tak to slibuje nová studie projektu „Perštýn", který v úterý představil novinářům současný majitel a investor, Liberecký investiční fond (LIF) ústy svého manažera, ekonoma a bývalého radního Jiřího Šolce.

Historie „díry" Záměry s lokalitou Perštýna měla německá firma ECE, která část kopce odtěžila, aby tu vybudovala pětipodlažní obchodní komplex. Pak kvůli úředním tahanicím nepokračovala ve výstavbě dál. Došlo na arbitráž se státem, kterou v roce 2013 prohrála. Letos v lednu pozemky získal nový majitel Liberecký investiční fond (LIF) za nezveřejněnou cenu.

Projekt, který ostudu Liberce promění v příjemnou oblast k životu, by se mohl stát skutečností už za čtyři roky. Navíc slibuje vyřešit i svízelnou dopravní situaci na frekventovaném kruhovém objezdu. „S odborníky ze společnosti Valbek jsme navrhli dopravní řešení, které uleví přilehlému kruhovému objezdu," tvrdí Jiří Šolc. Záleží na jednom.

Pohled z Moskevské ulice. Zdroj: Vizualizace Liberecký investiční fond (LIF)

Jak se dnes postaví k projektu liberečtí zastupitelé. Ti by totiž měli schvalovat strategickou změnu v územním plánu. Podle jednatele dceřiné společnosti LIC, Radima Fialy, je tento původně neplánovaný krok pojistkou splnění harmonogramu celého projektu. „Zadání územní studie ze strany Statutárního města Liberce totiž vychází z návrhu nového územního plánu, který dosud nebyl odsouhlasen. Pokud by došlo k dalšímu odložení vydání nového územního plánu, projekt by byl zdržen o několik dalších let, což není v zájmu investora, společnosti LIC, ani obyvatel města Liberce," vysvětlil Fiala.

„Já pevně věřím, že zastupitelé budou k návrhu přistupovat vstřícně a racionálně. Podle mě jde o velmi důležitý projekt nejen proto, že jde o ostudné místo. Zásadní pro Liberec je, že tu udrží a přitáhne mladé a vzdělané lidi, nabídne jim práci," doufá zastupitelka Květa Vinklátová.

INOVAČNÍ CENTRUM

Podle studie je totiž součástí projektu vybudování serverového centra pro úložiště dat. „Máme ambici, aby v inovačním centru našli útočiště absolventi univerzity," potvrdil Šolc. V centru by podle jeho odhadu mohlo pracovat asi 300 lidí. Nepůjde však o žádný monoblok, jednotlivé budovy budou vhodně zakomponovány do zeleně, hřiště by měla být na střechách garáží.

„Náš projekt se snaží využít neopakovatelnou příležitost vybudovat novou a ucelenou čtvrť města, plnou zeleně a příjemných zákoutí. Věříme, že obyvatelé Liberce ocení nejen to, že zmizí ostudná „díra" ve středu města, ale i to, že v nově vzniklé čtvrti uplatníme současné přístupy architektury a urbanismu," předestřel klady projektu.

VÍDEŇSKÝ MODEL

Součástí zadání územní studie byl i maximální možný podíl zastavěnosti území, minimální podíl zeleně a povinnost zachování veřejně přístupných ploch. „Naším záměrem bylo navrhnout plnohodnotnou městskou čtvrť s výraznými veřejnými prostranstvími, centrálním parkem, která vychází jak z dané lokality, tak významu krajského města," upřesnil jeden z autorů studie, architekt Václav Dvořák. Zdůraznil, že nad rámec požadavků města zvýšili poměr zeleně oproti zastavěné ploše. „Inspiraci jsme hledali i u úspěšných zahraničních projektů, kromě jiného ve Vídni," dodává architekt.

Ulice Na Perštýně. Zdroj: Vizualizace Liberecký investiční fond (LIF)

Navrhovaná studie zapracovala i některé požadavky města. K projektu měla radnice jen několik dílčích výhrad, soukromý investor je už zapracoval do územní studie. „Jedná se zejména o vytvoření nového pěšího spojení urnového háje u krematoria, propojení přilehlých ulic a vodní prvky, které v centru chybí," doplnil Šolc. Součástí plánu by měl být i centrální průchozí park.

„Zní to pěkně, jen doufám, že to nezůstane jen na papíře," okomentoval návrh jeden ze starousedlíků, třiasedmdesátiletý Stanislav. „Pochybuju, že se toho ještě dožiju. Ale i tak se těším a jsem na pokračování zvědav. Už jsem se chystal navrhnout městu, že by díru mohla zarovnat a v zimě by mohla sloužit jako sjezdovka," usmívá se muž.