Mnohý pěstitel se rozhodne získat alespoň malý odkopek, je ale důležité, o jaký typ pivoněk se jedná. U bylinných pivoněk je v domácích podmínkách nejsnazším a nejčastějším způsobem množení  dělení  trsu.  Rostliny dělíme ke konci vegetace. Všechny listy nejprve odstřihneme a poté celý trs opatrně vykopeme. Odstraníme z kořenů zeminu a odřízneme jednotlivé  sazenice.  Každá  nová  rostlina  by  měla mít alespoň tři pupeny. Řezné rány zasypeme práškem z dřevěného uhlí, který ránu dezinfikuje, ošetřené rány necháme jeden až dva dny zaschnout. Teprve potom sazenice sázíme.

Řízkování a roubování

Naopak odkopek dřevité pivoňky je krajně výjimečný případ. Pokuste se ji zakořenit spíše  jako  řízek,  za výsledek  však  ručit nelze. Dřevité pivoňky se dosud množí většinou roubováním.  Jsou  totiž  v zahradách  méně  časté a na pěstování jsou o trošku náročnější nežli druhy bylinné. Působí zde ovšem velmi atraktivně a stojí za to si rostliny také namnožit. Poměrně úspěšné může být množení hřížením. Jednotlivé větve ohneme, připevníme je k zemi a přihrneme zeminou. Když asi po dvou letech  výhony  zakoření,  můžeme je odhrabat a odříznout.

Dále můžete vyzkoušet množení řízky. Ani množení stonkovými řízky není u žádného typu pivoněk lehké  a procento zakořeněných řízků je poměrně malé, s čímž je třeba počítat. Řízky odebíráme krátce před kvetením nebo ke konci vegetace. Sázíme je do skleníku či pařeniště do čistého písku nebo perlitu, který udržujeme stále vlhký.

Asi nejvhodnější je roubování dřevité pivoňky na kořeny především bylinných druhů, u kterých můžeme získat  relativně dostatečné množství podnoží. Kořeny by měly být  asi deset centimetrů dlouhé, kolem dvou centimetrů v průměru, důkladně omyté a dezinfikované, například slabým roztokem hypermanganu.

Správný postup

Rouby musí být silné, s jedním až dvěma očky a zkrácenými listy nebo bez listu. Roubujeme na klín nebo do rozštěpu, ovážeme roubovací  páskou,  zatřeme  štěpařským  voskem a roubovance  zasadíme  do hlinitopísčitého substrátu v poměru 1:3. Roubujeme ke konci srpna až do začátku září, kdy ještě stačí roubovance zakořenit. Roubování už je ovšem úkol spíše pro zkušeného pěstitele.

Jan Kopřiva