Kolik zaplatí příští rok obyvatelé Chebu za svoz a likvidaci komunálního odpadu? Dokdy je částka splatná?

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu v Chebu činí stále 700 korun na občana a ani v příštím roce se zvyšovat nebude. Splatnost poplatku je až do 31. května každého kalendářního roku. Číslo bankovního účtu je 8847450257/0100 a variabilní symbol pro platbu občané zjistí zadáním rodného čísla na webové stránky, a to pod hesly Radnice Potřebuji vyřídit.

Každá osoba má svůj samostatný variabilní symbol, který je propojen na její rodné číslo. Platit lze také vkladem v pokladně úřadu.