Až nyní, kdy Správa železniční a dopravní cesty chystá stavbu nové zastávky, se zjistilo, že v katastru nemovitostí není zapsán vlastník podchodu. O zimní údržbu se staralo město.

Vlastníka je nutné určit, aby byly možné opravy podchodu

„Do katastru nemovitostí je stavba zapsána, pokud ji stavebník nechá zaměřit a s kolaudačním rozhodnutím předloží katastrálnímu úřadu. To se zřejmě nestalo. Pokud se nedohledá kolaudační rozhodnutí ani stavební povolení, potvrdí stavební úřad prohlášení o existenci stavby a ta se zapíše do katastru nemovitostí," vysvětlila Milena Hladíková, vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Písek.