„Máme zkušenosti s pánem z Mikolajic, který před dvěma nebo třemi roky vydával kontrolní zprávy na komíny, ale přitom na to neměl oprávnění," uvedl starosta Litultovic Jan Birgus.

Zda takové „falešné kontroly" nečeří vody ostatním podnikatelům v oboru, jsme se zeptali i mezi kominíky. „Lidé by si ale měli uvědomit, koho do domu pouštějí. Měli by se řídit doporučením," uvedl kominík z Opavska, který si nepřál být jmenován.

Podle jeho slov by si každý, kdo požádá o kontrolu spalinových cest, měl ověřit délku praxe a zkušenosti člověka, který mu tuto kontrolu hodlá v domě provést.

Živnostenský zákon umožňuje podnikat v oboru kominictví na tzv. institut odpovědné osoby. „Tou je v tomto případě nejčastěji vysloužilý kominík, ideálně v důchodovém věku. Díky jeho podpisu pak mohou vykonávat kominické řemeslo až čtyři lidé bez jakékoliv kvalifikace," vysvětlil soudní znalec v oboru kominictví Pavel Dědič.

Podle dalšího znalce v oboru, Zbigniewa Ondřeje Adamuse z Třince, je problém v tom, že odpovědná osoba, která má vykonávat dohled, může být vzdálena mnohdy několik stovek kilometrů, a v tom případě je to nepřípustné. „Jsem pro institut odpovědné osoby, ale pokud je tato osoba v dosahu," uvedl Adamus.

Problém falešných kominíků se podle tiskového mluvčího Společenstva kominíků Petra Duška snaží alespoň zmírnit nová legislativa, která od letošního roku upravuje péči o spalinové cesty.

„Nejvýraznějším přínosem nových právních předpisů jsou postihy za neodbornou či nedbalou práci kominíka. Pokud kontrola či revize neodpovídá stanoveným požadavkům, hrozí kominíkovi pokuta až ve výši 50 tisíc korun," uvedl Petr Dušek.

Nově zákon ukládá i pokutu pro provozovatele spalinových cest z řad právnických a podnikajících fyzických osob do 100 tisíc korun a z řad fyzických osob až do výše 10 tisíc korun.

Milan Freiberg