Jaroslav Hájek, vedoucí oddělení ochrany ovzduší z oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem, upozorňuje, že prach do ovzduší v zimě vypouští hlavně nevyhovující kotle v domácnostech.

Jaké jsou dnes nejzávažnější zdroje znečištění ovzduší?
V současnosti, zvláště v zimním období, jsou z pohledu obyvatel velkým problémem především nevyhovující lokální zdroje tepla, ale také hustá automobilová doprava, zejména ve větších městech.

Jak kotle v domácnostech ovlivňují kvalitu ovzduší?
U lokálních topenišť se do ovzduší dostávají především prachové částice ze spalování pevných paliv. Samozřejmě záleží na kvalitě paliva, druhu, stavu a způsobu provozování tepelného zdroje a na rozptylových podmínkách. V obci může být ovzduší po část dne relativně čisté, ale když se lidé vrátí z práce, zákonitě v domech začínají víc topit, čímž v daném místě klesá kvalita ovzduší.

Pomohla by výměna kotlů za ekologičtější modely?
To by nestačilo, ale pochopitelně modernizace spalovacích zdrojů tepla přispěje k významnému zlepšení kvality ovzduší v dané lokalitě. Proto je dobré, že stát mimo jiné poskytuje dotace i na koupi ekologicky vhodných kotlů na vytápění. Je daleko lepší spalovat uhlí v moderních poloautomatických kotlích než v klasických, protože moderní kotle produkují daleko méně emisí. Ještě výhodnější je u spalovacích tepelných zdrojů, z hlediska emisí, spalování zemního plynu, ale z finančního hlediska je uhlí lacinější.

Jak lze ještě snížit místní zátěž ovzduší?
Například snížením energetické náročnosti domů. I u centrálního vytápění se to vyplatí. U zateplených bytových domů zůstávají platby za teplo skoro stejné. Přesto domácnosti ušetří, neboť cena tepla se každoročně zvyšuje. Podle propočtů z některých ústeckých panelových domů by domácnosti bez zateplení za teplo platily o 100 procent víc než před 15 lety. Naměřené úspory energií jsou až 45 procent.

Česká inspekce životního prostředí nedoporučuje plynové vytápění, pokud je ve městě centrální zdroj tepla. Proč?
Preferujeme centrální zdroje tepla, které jsou na jednom místě a zpravidla mají i vyšší komín, protože je lze ohlídat lépe než tisíce malých zdrojů znečišťování přízemní vrstvy atmosféry. Teplárenské sítě ale mohou být v některých lokalitách finančně náročnější než místní malé kotelny, které často vznikají třeba v suterénech domů. Nízké komíny i u zdrojů tepla ze spalování zemního plynu také negativně ovlivňují místní podmínky, například v Labském údolí. Přesto stavební úřady povolují odpojení zákazníků od centrálního vytápění.

Znamená to, že čistota vzduchu závisí i na penězích?
Ano. Specializované firmy nabízejí projekty plynových kotelen, ale i tepelná čerpadla, existují i úvěrové programy. Pro několik domů lze postavit i malé výtopny na poloautomatické hnědouhelné kotle s ekologickými parametry. Ale vždy jde o to, kolik mají obyvatelé domů k dispozici peněz.