Jednorázové placené životní pojištění, které dlouhodobě drželo pojistný trh v plusových číslech, si však propadlo v prvním čtvrtletí roku o 30 procent. U nově uzavřených jednorázově placených smluv klesla průměrná částka pojistného z 255 na 115 tisíc korun.

Naopak dynamika je patrná u produktů s běžně placeným pojistným, kde předpis pojistného stoupl skoro o 500 milionů korun a počet nových smluv o téměř 20 procent.

„Zvyšující se zájem o produkty zaměřené na krytí životních rizik je jednoznačně pozitivní zprávou," konstatuje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora.

Trh neživotního pojištění negativně ovlivnily nízké ceny pojištění vozidel v pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (tzv. povinného ručení).

„Za posledních šest let se cena snížila o téměř 23 procent, přičemž vliv na pokles objemu pojistného dosud mají i nedostatečně uplatňovaná pravidla malusů u vysoce rizikových řidičů," vysvětlil Tomáš Síkora.