Město má pro letošní rok k dispozici přes 256,4 milionu korun. Předpokládané příjmy jsou 191,26 milionu, zbylých více než 65 milionů bude srovnáno z finančních zůstatků na účtech města. Na běžný provoz, který čítá výdaje na čištění a údržbu komunikací, do lesního hospodářství, do pitné vody a na odvod odpadních vod, na školství, kulturu, sociální oblast, městskou policii, ochranu životního prostřední, veřejnou správu a bydlení je počítáno s více než 152 miliony korun.

Přes sto milionů investic do nových projektů

Částku 104 milionů 252 tisíc korun investuje město do nových projektů. Město chce pokračovat ve výkupu pozemků pod budoucím obchvatem, postaví nový parkovací dům pro jízdní kola. „V Základní škole J. A. Komenského se plánuje rekonstrukce WC stoupaček v pavilonu G, přístavba v jídelně v pavilonu F a první etapa rekonstrukce pavilonu D, kde se bude dělat topení, voda, odpady a elektroinstalace," uvedl místostarosta Lysé Jan Burian.

Pro obyvatele města je velmi dobrou zprávou, že město v letošním roce počítá s novým cenomanským vrtem na prameništi v severovýchodní části města u silnice do Milovic, v lokalitě „Na Šíbáku". Ten by měl zkvalitnit pitnou vodu a její dodávky. Současně s vrtem bude také opraven a vystrojen vodojem.

Příprava projektů je dlouhodobá práce

Jelikož město nemělo v loňském roce připraven dostatek projektů, rozhodla se radnice připravit hned několik projektových dokumentací. Projektová příprava se bude týkat Škrétovy ulice, kde má dojít k rekonstrukci vodovodního a kanalizačního potrubí, v Poděbradově ulici přibude smíšená cyklostezka, ve Družstevní ulici je počítáno s novými chodníky. Důležitým projektem je nové parkoviště P+R u nádraží, sportovní hala a tělocvična u základní školy v Litoli.

Mezi investičními akcemi je letos počítáno, jak už jsme v Nymburském deníku informovali, také s kanalizací a vodovodem v osadě Byšičky a dokončením kanalizace ve Dvorcích. Kanalizace a vodovodu se také dočkají pod nadjezdem na litolské straně.