Při shánění řemeslníků lidé nejvíce dají na osobní zkušenost a na názor přátel. To jsou některé závěry nového výzkumu, který pro stavební spořitelnu Raiffeisen uskutečnila agentura Stem/Mark.

Spotřebitelé využívají služby řemeslníků nejčastěji na opravy (46 procent), drobné stavební úpravy (42 procent) a na zvládnutí havarijních situací (39 procent). Více než polovina dotázaných by však přivítala lepší dostupnost i vyšší kvalitu těchto služeb.

POTÍŽE S KVALITOU

S provedenou prací bylo spíše spokojeno šest z deseti respondentů a vysloveně nespokojených bylo patnáct procent dotázaných. Čtyři z deseti příjemců oprav v posledních pěti letech prá-ci řemeslníka reklamovali, nejčastěji kvůli skryté vadě a nedodržení termínů.

Při hledání dodavatele zájemci využívají zejména osvědčené kontakty (56 procent) a dají na doporučení známých (59 procent). Zajímavé tedy je, že internet zde není v hlavní roli.

„Lidé jsou zvyklí na úpravy domů a bytů spíše v teplejších měsících, pak však bývá problém sehnat dobrého dodavatele, a to zejména ve větších městech. Tento postup není ideální, mnohé stavební úpravy lze totiž vykonat i v zimě. Řemeslníci v této době nemají tolik práce, takže lze docílit nižší ceny a navíc si i vybírat," řekla k průzkumu mluvčí stavební spořitelny Raiffeisen Lenka Molnárová.

BEZ SMLOUVY ANI KROK

Její hlavní rada v této souvislosti zní bez smlouvy ani krok: „Nespoléhejte na ústní dohodu s řemeslníkem. Sepište smlouvu s termíny, délkou záruky a způsobem reklamací. Dokument může obsahovat i lhůty pro odstranění nedostatků. Na internetu je možné najít vzorové smlouvy, které dobře poslouží."