„Z papírové podoby převádíme mapy do počítače. Jde o dvě mapy, současnou katastrální a bývalého pozemkového katastru. Dáváme tak informace z obou dohromady a překreslujeme je do jedné digitální. To je ale někdy komplikované, protože mají různá měřítka," vysvětlil ředitel vyškovského katastrálního pracoviště Petr Pospíšil.

Díky přepracování map dojde k vytvoření nové digitální, která je v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. „Digitální mapa má několik výhod. Všechny parcely se v ní dají pomocí počítače snadno vyhledat, i když jsou původem z mapy bývalého pozemkového katastru nebo dosud platné současné mapy. Navíc dochází k upřesnění jejich výměr, protože počítačové programy nám dnes umožňují daleko přesnější výpočty, než tomu bylo před dvěma sty lety, kdy vznikal dodnes využívaný mapový podklad," doplnil Pospíšil.

Další povinnost, kterou s sebou letošní obnova map přináší, se dotkne téměř každého vlastníka pozemku v katastrálním území Heroltice, Hoštice a Rychtářov, kde už platí nová mapa, a v katastrálním území Drysice, Uhřice, Dědice, Lhota a Tučapy. „Lidé se musejí připravit, že v lednu příštího roku budou muset podat nové daňové přiznání. Důvodem je buď změna výměry parcel, nebo jejího čísla," upozornil ředitel.

Změna údajů

Za pozemky, které obhospodařuje nájemce, například zemědělská firma, dosud platil daň z nemovitosti právě on. „Tak tomu ale od nového roku u nově digitalizovaných katastrálních území nebude a každý vlastník si daň zaplatí sám. Doporučujeme proto lidem kontaktovat nájemníky a domluvit se na nové úhradě nájemného, aby platbu měli kompenzovanou. Nové daňové přiznání nebo jeho doplnění pak musí obsahovat parcelní čísla a výměry už z obnoveného operátu. Stejně tak musí mít už nové údaje každá smlouva a i jiná listina týkající se nemovitostí, která bude předložená úřadu poté, co vejde v platnost nová katastrální mapa," zdůraznil Pospíšil.

O zahájení obnovy se vlastníci dovědí prostřednictvím obce, a to vyvěšením vyhlášky na úřední desce obecního úřadu, pod který patří příslušné katastrální území, a někde i prostřednictvím místního rozhlasu. Také dostanou informace o ukončení obnovy a vyložení nové katastrální mapy. Ty vlastníky, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo firmy mimo danou obec, informuje úřad dopisem.

Přesto někteří majitelé pozemků o novinkách nevědí. „Pole i parcely vlastníme. Některé pozemky má v užívání zemědělské družstvo, na jiných hospodaříme sami. Nevím ani o tom, že k obnově dochází, ani o tom, co mě od nového roku čeká. Je ale pravdou, že úřední desku obce nesleduji, asi proto šly veškeré informace mimo mě," přiznala například obyvatelka Drysic Ludmila Brunclíková.

Překvapení díky změně zažila například Alena Nebojsová z Uhřic. „O všem víme, pracovníci katastrálního úřadu jezdí k nám do obce a všechny nás informují. Na našem pozemku došlo k upřesnění výměry, parcelní číslo se nám však nezměnilo. Kupovali jsme dům a nyní jsme zjistili, že na parcele byly špatně vyměřené metry čtvereční. Pozemek je nakonec větší, než jsme si mysleli. Také víme, že změnu ve výměře budeme muset opravit v daňovém přiznání," podotkla obyvatelka Uhřic.

Sama polní pozemky, které by mohla pronajímat, nevlastní. „Manželovi rodiče však některé parcely pronajímají družstvu. Věřím, že i oni jsou dostatečně informovaní o nové povinnosti platit daň z nemovitosti místo nájemce," svěřila se Nebojsová.