Radní jich pro ně vyčlenili celkem osmadvacet. Nájemné v bytech by se mělo pohybovat ve výši 61 korun za metr čtvereční.

Nové nájemníky do bytů pro seniory bude dle předem daných pravidel vybírat zvláštní odborná skupina. Budou mezi nimi i bezbariérové byty pro tělesně postižené spoluobčany.

Téměř třicítka bytů byla původně určena jako startovací bydlení pro mladé lidi. Nyní je volných šest bytů v Rybově ulici, která je pro seniory nejvhodnější. Další byty se budou v průběhu příštích měsíců uvolňovat.

„Chceme seniorům nabídnout malometrážní byty s dobrou dostupností,“ uvedl Ondřej Votroubek, vedoucí odboru správy majetku města.„Vyčleníme lokality pro výstavbu domů s pečovatelskou službou a budou zapracovány do nového územního plánu města,“ dodal Martin Soukup, náměstek primátora odpovědný za majetek města.

Senioři jsou v současné době nejrychleji rostoucí skupinou a také nejvíce ohroženou. Pokud žije starší člověk sám, je pro něj velmi obtížné z důchodu hradit vysoký nájem. Často pak nemá jinou volbu, než domov pro seniory. „Z demografických čísel jasně vyplývá nárůst počtu seniorů do budoucna. V nadcházejících desetiletích dojde k zdvojnásobení seniorů nad 80 let, což je velmi zásadní otázka pro sociální politiku města. Město má zpracovanou koncepci rozvoje sociální oblasti ve formě komunitního plánu sociálních služeb, který je součástí oficiálního strategického plánu rozvoje města,“ zdůrazňuje Aneta Maclová, náměstkyně primátora s odpovědností za sociální politiku města.