Pozemek ve středních Čechách leží vedle hodnotné vily významného českého architekta Otakara Novotného. V takovém sousedství nemohl vzniknout obyčejný dům. Architektům z Ateliéru K2 se podařilo vytvořit velmi zajímavou stavbu, která poskytuje jejím majitelům mimořádně kvalitní a pohodlné bydlení.

Novostavbu architekti záměrně umístili do spodní části pozemku, aby nová i stará vila měly dostatečný prostor. Zadavatelkou byla úspěšná mladá žena, kterou architekti znali již z předchozího jiného projektu. „V průběhu realizace jsme však již pracovali pro mladou rodinu," říká jeden ze skupiny architektů, kteří se na návrhu domu podíleli, Jiří Poláček, a pokračuje: „Spolupráce probíhala dobře, snad i proto, že jsme se už znali. Během projektu a stavby vznikaly pochopitelně drobné změny, nebylo ale problém je zapracovat. Investorka k návrhu domu i k nám přistupovala velkoryse a s důvěrou."

Dům snů: nenápadný zvenku, překvapivý uvnitř.

Půdorys ve tvaru C

Stavba byla realizována postupně a částečně se dokončovala, když již byl dům obydlen. Zadáním investora bylo řešit vilu převážně jako přízemní. Architekti ho navrhli na půdorysu písmene C, s atriem otevřeným do hlavní zahrady. To, že většina prostorů je v přízemí, umožňuje jejich spojení se zahradou. Přízemí je navrženo jako velkorysé společenské podlaží, včetně bazénu, pracovny a ložnicové části.

Výškové úrovně podlah postupně navazují na mírně se svažující terén. Atrium je v podstatě další venkovní místností poskytující obyvatelům domu dostatek soukromí. V patře jsou umístěny dva pokoje a koupelna, v suterénu pak zázemí domu s garáží pro dvě auta.

Zdůraznění výjimečnosti

Dům snů: nenápadný zvenku, překvapivý uvnitř.Jádrem domu je prostor jídelny – obytné haly. Její výjimečnost je zvýrazněna neobvyklým provedením stropu ve formě valené klenby. „Chtěli jsme dům prostorově něčím oživit. Přímou inspirací pro valený prostor jídelny byl dům od portugalského architekta Souto de Moury House for Theree Families v Quinta do Lago. Ten je řešen jako přízemní a v jednotlivých částech se otvírá do přidaných prostorů – jehlan, kopule, hranol…," popisuje architekt, jak nápad na zvláštní řešení stropu vznikl.

„Nejprve jsme se snažili prostor doplnit plochou kopulí, ale postupně jsme zjistili, že valená klenba do projektu zapadá lépe. Boční štíty bylo pak možné využít na další prosvětlení prostoru shora. Líbilo se nám, že výtvarně se jedná spíše o vzedmutý strop, který má stejnou strukturu jako ostatní stropy. Je nutné zmínit, že konstrukčně se vlastně nejedná o klenbu, ale o prohnutý strop. Tento princip známe již z práce architekta Ladislava Lábuse (AA Lábus), poprvé jsme se s ním setkali na rodinném domě v Mukařově a dále na Hotelu Karlov v Benešově, na kterém jsme se také podíleli, v těchto případech byly ale stropy omítané," popisuje architekt.

Výška klenby umožňuje přisvětlení prostoru horem příčně z východní a západní strany, díky čemuž do středu domu bude sluneční svit dopadat po celý den.

Inspirace ze zahraničí

Betonový profilovaný strop je jednodný v celém domě, čímž jeho prostory sjednocuje. Jeho originální autorské řešení popisuje další z architektů Václav Škarda:

Dům snů: nenápadný zvenku, překvapivý uvnitř.„Chtěli jsme zachovat jednotnou strukturu stropu v celém domě – v hale se tedy strop jen vytáhne k nebi, aby umožnil přístup bočního osvětlení, jinak je ale stejný jako v ostatních místnostech. Byl to náš výtvarný záměr a jsme rádi, že se ho podařilo naplnit. Cítili jsme, jak jednotný výrazný strop dává domu velkorysé měřítko a neobvyklou atmosféru. Vždy jsme v ateliéru obdivovali domy Jorna Utzona (autora opery v Sydney), které postavil na Mallorce. Mají krásné betonové skládané stropy uplatňující se svojí strukturou. Jsou tvořeny betonovými nosníky a segmentovými betonovými vložkami.

Neobvyklé stropy

Chtěli jsme provést něco podobného a u tohoto projektu strukturovaný strop krásně zapadal do celkového řešení. Přesně tento tvar se nám nepodařilo na trhu objevit, aby výsledek nebyl složitý či drahý. Nakonec jsme našli řešení v základním sortimentu jedné klatovské firmy, z něhož jsme strop vyskládali. Zásadní bylo provést vystupující betonové nosníky a nechat vyznít přírodní barevnost a strukturu. Tmavší strop jsme si mohli dovolit díky tomu, že dům má velká okna a nehrozilo tedy, že bude působit stísněně."

Střešní zahrady

Dům snů: nenápadný zvenku, překvapivý uvnitř.Světlo do domu přináší také prosklená vstupní hala, která navozuje pocit vnitřního dvorku a přivádí světlo i do suterénu. Stropy a klenební řešení nejsou jedinou zvláštností této stavby. Dům by v budoucnu měl být téměř pohlcen vegetací. Ploché střechy domu jsou navrženy jako střešní zahrada a taktéž fasáda by měla být porostlá popínavými rostlinami.

Architekt Poláček k tomu říká: „Dům jsme uvažovali nechat ve větším rozsahu porůst popínavými rostlinami tak, aby se ztrácel v zahradě a různě se během roku proměňoval. Přesný výběr rostlin bylo nutné specifikovat s odborníkem. Princip zahrady byl stanoven již během studie a při realizaci jsme pak hlavní koncept dořešili přímo se zahradním architektem a dodavatelem v jedné osobě.

Pohledy do zeleně

Ploché střechy jako takové nejsou často příjemné na pohled, a proto jsme k tomuto řešení přistoupili. Všechny střechy, které mohou být vidět z patrové části domu vyjma teras, jsme navrhli jako ozeleněné, aby při pohledu z domu téměř nebylo poznat, že se jedná o střechu. Pro vyznění tohoto principu jsme provedli hrany střech bez výrazných atik. Tento princip je zvláště patrný při pohledu z okna u schodů," uzavírá architekt.

Dům snů: nenápadný zvenku, překvapivý uvnitř.

více informací- AUTOR: Atelier K2: Jiří Poláček, Václav Škarda
- SPOLUPRÁCE: Jakub Koníř, Ing. arch. David Šabata, Ing. arch. MgA. Tomáš Balej
- UŽITNÁ PLOCHA: 346 m2
- OBESTAVĚNÝ PROSTOR: 1486 m2

Denisa Haveldová